תכנית השיעורים

 • 1

  מבוא לשדה מגנטי ושדה מגנטי של כדור הארץ

  • שדה מגנטי - מבוא

  • שדה מגנטי של כדור הארץ - מבוא

 • 2

  שדה מגנטי של תיל אינסופי

  • שדה מגנטי של תיל אינסופי - מבוא

  • שדה מגנטי של תיל אינסופי - תרגיל 1

  • שדה מגנטי של תיל אינסופי - תרגיל 2

  • שדה מגנטי של תיל אינסופי - תרגיל 3

  • שדה מגנטי של תיל אינסופי - תרגיל 4

  • שדה מגנטי של תיל אינסופי - תרגיל 5

  • שדה מגנטי של תיל אינסופי - תרגיל 6

  • שדה מגנטי של תיל אינסופי - תרגיל 7

 • 3

  הרחבה של השדה המגנטי של כדור הארץ

  • הרחבה של השדה המגנטי של כדור הארץ

  • תרגיל דוגמא של משרד החינוך

 • 4

  שדה מגנטי במרכז כריכה מעגלית

  • שדה מגנטי במרכז כריכה מעגלית - מבוא

  • שדה מגנטי במרכז כריכה מעגלית - תרגיל 1

  • שדה מגנטי במרכז כריכה מעגלית - תרגיל 2

  • שדה מגנטי במרכז כריכה מעגלית - תרגיל 3

  • שדה מגנטי במרכז כריכה מעגלית - תרגיל 4

 • 5

  שדה מגנטי בתוך סילונית

  • שדה מגנטי בתוך סילונית - מבוא

  • שדה מגנטי בתוך סילונית - תרגיל 1

  • שדה מגנטי בתוך סילונית - תרגיל 2

  • שדה מגנטי בתוך סילונית - תרגיל 3

 • 6

  חוק אמפר

  • חוק אמפר - מבוא

 • 7

  כוח הפועל על מטען שנע בשדה מגנטי - כוח לורנץ

  • כוח לורנץ - מבוא

  • כוח לורנץ - תרגיל 1

  • כוח לורנץ - תרגיל 2

  • כוח לורנץ - תרגיל 3

  • כוח לורנץ - תרגיל 4

 • 8

  תנועת מטען חשמלי בשדה מגנטי

  • תנועת מטען חשמלי בשדה מגנטי - מבוא

  • תנועת מטען חשמלי בשדה מגנטי - תרגיל 1

  • תנועת מטען חשמלי בשדה מגנטי - תרגיל 2

  • תנועת מטען חשמלי בשדה מגנטי - תרגיל 3

  • תנועת מטען חשמלי בשדה מגנטי - תרגיל 4

  • תנועת מטען חשמלי בשדה מגנטי - תרגיל 5

 • 9

  יישומי הכוח המגנטי - ציקלוטרון וספטרוגרף מסות

  • הציקלוטרון - מבוא

  • הציקלוטרון - תרגיל דוגמא מבגרות 1972

  • ספקטרוגרף מסות - מבוא

  • ספקטרוגרף מסות - תרגיל דוגמא מבגרות 1976

 • 10

  תנועה בורגית בהשפעת הכוח המגנטי

  • תנועה בורגית - מבוא

  • תנועה בורגית - תרגיל דוגמא

 • 11

  כוח הפועל על תיל נושא זרם

  • כוח הפועל על תיל נושא זרם - מבוא

  • כוח הפועל על תיל נושא זרם - תרגיל 1

  • כוח הפועל על תיל נושא זרם - תרגיל 2

  • כוח הפועל על תיל נושא זרם - תרגיל 3

 • 12

  כוח בין שני תיילים מקבילים

  • כוח בין שני תיילים מקבילים - מבוא

  • כוח בין שני תיילים מקבילים - תרגיל 1

  • כוח בין שני תיילים מקבילים - תרגיל 2