תכנית השיעורים

 • 1

  כא"מ הנוצר בין קצות מוליך שנע בשדה מגנטי

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל מבחינת בגרות קיץ 2000

  • תרגיל מבחינת בגרות קיץ 1996

  • תרגיל מבחינת בגרות קיץ 1995

  • תרגיל מבחינת בגרות קיץ 1994

  • תרגיל מבחינת בגרות קיץ 1992

  • תרגיל מבחינת בגרות קיץ 1987

 • 2

  מבוא לשטף מגנטי

  • מבוא לשטף מגנטי

 • 3

  מבוא לחוק פרדיי

  • מבוא לחוק פרדיי

 • 4

  מבוא לחוק לנץ

  • מבוא לחוק לנץ

 • 5

  תרגילים עם חוק פרדיי וחוק לנץ

  • דוגמא 1

  • דוגמא 2

  • דוגמא 3

  • דוגמא 4

  • חוק פרדיי וחוק לנץ - תרגיל 1

  • חוק פרדיי וחוק לנץ - תרגיל 2

  • חוק פרדיי וחוק לנץ - תרגיל 3

  • חוק פרדיי וחוק לנץ - תרגיל 4

  • חוק פרדיי וחוק לנץ - תרגיל 5

  • חוק פרדיי וחוק לנץ - תרגיל 6

  • חוק פרדיי וחוק לנץ - תרגיל 7

  • תרגיל מבחינת בגרות קיץ 2006

  • תרגיל מבחינת בגרות קיץ 2005

  • תרגיל מבחינת בגרות קיץ 2004

  • תרגיל מבחינת בגרות קיץ 1998

  • תרגיל מבחינת בגרות קיץ 1997

  • תרגיל מבחינת בגרות קיץ 1993

  • תרגיל מבחינת בגרות קיץ 1991

  • תרגיל מבחינת בגרות קיץ 1989

  • תרגיל מבחינת בגרות קיץ 1988

  • תרגיל מבחינת בגרות קיץ 1986