תכנית השיעורים

 • 1

  זרם חשמלי

  • זרם חשמלי - מבוא

  • זרם חשמלי - תרגיל דוגמא

 • 2

  התנגדות וחוק אום

  • התנגדות וחוק אום - מבוא

  • התנגדות וחוק אום - תרגיל 1

  • התנגדות וחוק אום - תרגיל 2

 • 3

  מבוא למקור מתח

  • מבוא למקור מתח

 • 4

  הספק חשמלי

  • הספק חשמלי - מבוא

  • הספק חשמלי - תרגיל 1

  • הספק חשמלי - תרגיל 2

 • 5

  חיבור נגדים במעגל

  • חיבור נגדים במעגל - מבוא

  • חיבור נגדים במעגל - תרגיל 1

  • חיבור נגדים במעגל - תרגיל 2

  • חיבור נגדים במעגל - תרגיל 3

  • חיבור נגדים במעגל - תרגיל 4

  • חיבור נגדים במעגל - תרגיל 5

  • חיבור נגדים במעגל - תרגיל 6

  • חיבור נגדים במעגל - תרגיל 7

  • חיבור נגדים במעגל - תרגיל 8

  • חיבור נגדים במעגל - תרגיל 9

  • חיבור נגדים במעגל - תרגיל 10

  • חיבור נגדים במעגל - תרגיל 11

 • 6

  כא"מ ומתח הדקים

  • כא"מ ומתח הדקים - מבוא

  • כא"מ ומתח הדקים - תרגיל 1

  • כא"מ ומתח הדקים - תרגיל 2

  • כא"מ ומתח הדקים - תרגיל 3

 • 7

  מכשירי מדידה

  • מכשירי מדידה - מבוא

  • מכשירי מדידה - תרגיל דוגמא

 • 8

  גשר וויטסטון

  • גשר וויטסטון - מבוא

  • גשר וויטסטון - תרגיל 1

  • גשר וויטסטון - תרגיל 2

  • גשר וויטסטון - תרגיל 3

 • 9

  תרגילים במעגלי זרם ישר

  • מעגלי זרם ישר - תרגיל 1

  • מעגלי זרם ישר - תרגיל 2

  • מעגלי זרם ישר - תרגיל 3

  • מעגלי זרם ישר - תרגיל 4

  • מעגלי זרם ישר - תרגיל 5

  • מעגלי זרם ישר - תרגיל 6

  • מעגלי זרם ישר - תרגיל 7

  • מעגלי זרם ישר - תרגיל 8

  • מעגלי זרם ישר - תרגיל 9

 • 10

  נצילות במעגל חשמלי

  • נצילות - מבוא

  • נצילות - תרגיל 1

  • נצילות - תרגיל 2

 • 11

  חוקי קירכהוף

  • חוקי קירכהוף - מבוא

  • חוקי קירכהוף - תרגיל דוגמא

 • 12

  מתח בין שתי נקודות במעגל

  • מתח בין שתי נקודות במעגל - מבוא

  • מתח בין שתי נקודות במעגל - תרגיל דוגמא

 • 13

  טעינה ופריקה של קבל

  • טעינת קבל - מבוא

  • פריקת קבל - מבוא

  • טעינה ופריקה של קבל - תרגיל 1

  • טעינה ופריקה של קבל - תרגיל 2

  • טעינה ופריקה של קבל - תרגיל 3

  • טעינה ופריקה של קבל - תרגיל 4

  • טעינה ופריקה של קבל - תרגיל 5

  • טעינה ופריקה של קבל - תרגיל 6

  • טעינה ופריקה של קבל - תרגיל 7

  • טעינה ופריקה של קבל - תרגיל 8