• 1

  לפני שמתחילים- חזרה על חזקות ומשוואות מעריכיות

  • חזקות - מבוא

  • משוואות מעריכיות - מבוא א

  • תרגיל דוגמה מספר 1

  • תרגיל דוגמה מספר 2

  • תרגיל דוגמה מספר 3

  • תרגיל דוגמה מספר 4

  • תרגיל דוגמה מספר 5

  • תרגיל דוגמה מספר 6

  • תרגיל דוגמה מספר 7

  • משוואות מעריכיות - מבוא ב

  • תרגיל דוגמה מספר 1

  • תרגיל דוגמה מספר 2

  • תרגיל דוגמה מספר 3

  • תרגיל דוגמה מספר 4

  • תרגיל דוגמה מספר 5

  • תרגיל דוגמה מספר 6

  • תרגיל דוגמה מספר 7

  • משוואות מעריכיות - מבוא ג

 • 2

  נוסחת האיבר הכללי - מבואות+תרגילים לדוגמה

  • סדרה הנדסית - מבוא כללי

  • תרגיל דוגמה מספר 1

  • תרגיל דוגמה מספר 2

  • תרגיל דוגמה מספר 3

  • בעיות מציאותיות - תרגיל דוגמה

  • תכונות הסדרה ההנדסית - תרגיל דוגמה

  • הגדרת סדרה באמצעות הנוסחה לאיבר כללי וכלל נסיגה - תרגיל דוגמה

  • הוכחה שסדרה היא סדרה הנדסית - תרגיל דוגמה

  • מעבר מכלל נסיגה לנוסחה לאיבר כללי - תרגיל דוגמה

  • מציאת מיקום איבר בסדרה - תרגיל מספר 1

  • מציאת מיקום איבר בסדרה - תרגיל מספר 2

  • מציאת מיקום איבר בסדרה - תרגיל מספר 3

 • 3

  האיבר הכללי - תרגול

  • תרגיל מספר 1

  • תרגיל מספר 2

  • תרגיל מספר 3

  • תרגיל מספר 4

  • תרגיל מספר 5

  • תרגיל מספר 6

  • תרגיל מספר 7

  • תרגיל מספר 8

  • תרגיל מספר 9

  • תרגיל מספר 10

  • תרגיל מספר 11

  • תרגיל מספר 12

  • תרגיל מספר 13

  • תרגיל מספר 14

  • תרגיל מספר 15

  • תרגיל מספר 16

  • תרגיל מספר 17

  • תרגיל מספר 18

  • תרגיל מספר 19

  • תרגיל מספר 20

  • תרגיל מספר 21

 • 4

  נוסחת הסכום - מבואות+תרגילים לדוגמה

  • נוסחת הסכום - מבוא כללי

  • תרגיל דוגמה מספר 1

  • תרגיל דוגמה מספר 2

  • תרגיל דוגמה מספר 1 - Sn - בעיות הכוללות מציאת נוסחה ל

  • תרגיל דוגמה מספר 2 - Sn - בעיות הכוללות מציאת נוסחה ל

  • בעיות מציאותיות - תרגיל דוגמה

  • סכום איברים אחרונים - תרגיל דוגמה

  • מקומות זוגיים ואי זוגיים - תרגיל דוגמה

  • שינוי סימני האיברים שבמקומות האי זוגיים והזוגיים - תרגיל דוגמה

  • סדרת ריבועי האיברים - תרגיל דוגמה

  • תרגיל דוגמה - n- סדרות שבהן מספר האיברים שונה מ

 • 5

  סכום סדרה - תרגול

  • תרגיל מספר 1

  • תרגיל מספר 2

  • תרגיל מספר 3

  • תרגיל מספר 4

  • תרגיל מספר 5

  • תרגיל מספר 6

  • תרגיל מספר 7

  • תרגיל מספר 8

  • תרגיל מספר 9

  • תרגיל מספר 10

  • תרגיל מספר 11

  • תרגיל מספר 12

  • תרגיל מספר 13

  • תרגיל מספר 14

  • תרגיל מספר 15

  • תרגיל מספר 16

  • תרגיל מספר 17

  • תרגיל מספר 18

  • תרגיל מספר 19

 • 6

  בעיות בנוסח בחינת הבגרות

  • תרגיל מספר 1

  • תרגיל מספר 2

  • תרגיל מספר 3

  • תרגיל מספר 4