• 1

  כללי גזירה+מה משמעות הנגזרת

  • כללי גזירה - מבוא

  • כללי גזירה - תרגול

  • מה משמעות הנגזרת

 • 2

  משיק לפונקציה

  • ?מה זה משיק

  • מציאת שיפוע של משיק בנקודה שעל הגרף - מבוא

  • מציאת נקודת השקה על פי שיפוע המשיק - מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11

  • תרגיל 12

  • תרגיל 13

  • תרגיל 14

  • תרגיל 15

  • תרגיל 16

 • 3

  משוואת משיק לגרף של פונקציה

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11

  • תרגיל 12

  • תרגיל 13

  • תרגיל 14

  • תרגיל 15

  • תרגיל 16

 • 4

  הקשר בין שיפוע של ישר לפונקציית הטנגנס

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 5

  משיק - בעיות עם פרמטרים

  • ?איך גוזרים פונקציה עם פרמטרים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11

  • תרגיל 12

  • תרגיל 13

 • 6

  תרגילים בהם מביעים את משוואת המשיק באמצעות פרמטרים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 7

  משיק - בעיות נוספות

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

 • 8

  משיק מנקודה שלא על גרף הפונקציה

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 9

  נקודות קיצון פנימיות

  • מבוא א

  • מבוא ב

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

 • 10

  תחומי עליה וירידה

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

 • 11

  פונקציה מספר 1 - חקירה מלאה

  • סעיף א

  • סעיפים ב+ג

  • סעיף ד

  • סעיף ה

 • 12

  פונקציה מספר 2 - חקירה מלאה

  • סעיף א

  • סעיפים ב+ג

  • סעיף ד

  • סעיף ה

 • 13

  פונקציה מספר 3 - חקירה מלאה

  • סעיף א

  • סעיפים ב+ג

  • סעיף ד

  • סעיף ה

 • 14

  נקודות שבהן הנגזרת מתאפסת ואינן נקודות קיצון

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 15

  פונקציה מספר 4 - חקירה מלאה

  • סעיף א

  • סעיפים ב+ג

  • סעיף ד

  • סעיף ה

 • 16

  קביעת סוג הקיצון על פי הנגזרת השנייה

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 17

  חקירת פונקציה - בעיות עם פרמטרים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

 • 18

  פונקציה מספר 5 - חקירה מלה

  • סעיף א

  • סעיף ב

  • סעיף ג

  • סעיף ד

  • סעיף ה

 • 19

  חקירת פונקציה - הבעה באמצעות פרמטרים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 20

  פונקציה מספר 6 - חקירה מלאה

  • סעיף א

  • סעיפים ב+ג

  • סעיף ד

  • סעיף ה

  • סעיף ו

 • 21

  תרגילים מיוחדים לתלמידים מיוחדים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

 • 22

  y=k פונקציה מספר 7 - חקירה מלאה עם הישר

  • סעיפים א+ב

  • סעיף ג

  • סעיף ד

  • סעיף ה

 • 23

  חקירת פונקציה בתחום סגור

  • מבוא א

  • מבוא ב

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7