תכנית השיעורים

 • 1

  חוק קולון

  • חוק קולון - מבוא

  • חוק קולון - תרגיל 1

  • חוק קולון - תרגיל 2

  • חוק קולון - תרגיל 3

  • חוק קולון - תרגיל 4

  • חוק קולון - תרגיל 5

  • חוק קולון - תרגיל 6

  • חוק קולון - תרגיל 7

  • חוק קולון - תרגיל 8

 • 2

  שדה חשמלי, שטף חשמלי וחוק גאוס

  • שדה חשמלי - מבוא

  • שטף חשמלי - מבוא

  • חוק גאוס - מבוא

  • השדה החשמלי - תרגיל 1

  • השדה החשמלי - תרגיל 2

  • השדה החשמלי - תרגיל 3

  • השדה החשמלי - תרגיל 4

  • השדה החשמלי - תרגיל 5

  • השדה החשמלי - תרגיל 6

  • השדה החשמלי - תרגיל 7

  • השדה החשמלי - תרגיל 8

  • השדה החשמלי - תרגיל 9

  • השדה החשמלי - תרגיל 10

  • השדה החשמלי - תרגיל 11

  • השדה החשמלי - תרגיל 12

  • השדה החשמלי - תרגיל 13

  • השדה החשמלי - תרגיל 14

  • השדה החשמלי - תרגיל 15

 • 3

  פוטנציאל חשמלי ואנרגיה פוטנציאלית חשמלית

  • פוטנציאל חשמלי ואנרגיה פוטנציאלית חשמלית - מבוא

  • פוטנציאל ואנרגיה פוטנציאלית חשמלית - תרגיל 1

  • פוטנציאל ואנרגיה פוטנציאלית חשמלית - תרגיל 2

  • פוטנציאל ואנרגיה פוטניאלית חשמלית - תרגיל 3

  • פוטנציאל ואנרגיה פוטנציאלית חשמלית - תרגיל 4

  • פוטנציאל ואנרגיה פוטנציאלית חשמלית - תרגיל 5

  • פוטנציאל ואנרגיה פוטנציאלית חשמלית - תרגיל 6

  • פוטנציאל ואנרגיה פוטנציאלית חשמלית - תרגיל 7

 • 4

  משטח שווה פוטנציאל

  • משטח שווה פוטנציאל - מבוא

  • משטח שווה פוטנציאל - תרגיל 1

  • משטח שווה פוטנציאל - תרגיל 2

 • 5

  מבוא להארקה

  • הארקה - מבוא

 • 6

  פוטנציאל של כדור וקליפה כדורית

  • פוטנציאל של כדור וקליפה כדורית - תרגיל 1

  • פוטנציאל של כדור וקליפה כדורית - תרגיל 2

  • פוטנציאל של כדור וקליפה כדורית - תרגיל 3

  • פוטנציאל של כדור וקליפה כדורית - תרגיל 4

  • פוטנציאל של כדור וקליפה כדורית - תרגיל 5

  • פוטנציאל של כדור וקליפה כדורית - תרגיל 6

  • פוטנציאל של כדור וקליפה כדורית - תרגיל 7

 • 7

  קיבול אלקטרוסטטי

  • קיבול אלקטרוסטטי - מבוא

  • קיבול אלקטרוסטטי - תרגיל 1

  • קיבול אלקטרוסטטי - תרגיל 2

 • 8

  קבל לוחות

  • קבל לוחות - מבוא

  • קבל לוחות - תרגיל 1

  • קבל לוחות - תרגיל 2

  • קבל לוחות - תרגיל 3

  • קבל לוחות - תרגיל 4

  • קבל לוחות - תרגיל 5

  • קבל לוחות - תרגיל 6

 • 9

  שינויי קיבול, מתח ושטח לוחות הקבל

  • שינויי קיבול, מתח ושטח לוחות הקבל - מבוא

  • שינויי קיבול, מתח ושטח לוחות ההקבל - תרגיל 1

  • שינויי קיבול, מתח ושטח לוחות ההקבל - תרגיל 2

  • שינויי קיבול, מתח ושטח לוחות ההקבל - תרגיל 3

  • שינויי קיבול, מתח ושטח לוחות ההקבל - תרגיל 4

 • 10

  קבל עם חומר דיאלקטרי

  • קבל עם חומר דיאלקטרי - מבוא

  • קבל עם חומר דיאלקטרי - תרגיל 1

  • קבל עם חומר דיאלקטרי - תרגיל 2

  • קבל עם חומר דיאלקטרי - תרגיל 3