תכנית השיעורים

 • 1

  בחינת בגרות קיץ 2020

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2020

  • בגרות 2020 - תרגיל 1

  • בגרות 2020 - תרגיל 2

  • בגרות 2020 - תרגיל 3

  • בגרות 2020 - תרגיל 4

  • בגרות 2020 - תרגיל 5

  • בגרות 2020 - תרגיל 6

 • 2

  בחינת בגרות קיץ 2019

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2019

  • בגרות 2019 - תרגיל 1

  • בגרות 2019 - תרגיל 2

  • בגרות 2019 - תרגיל 3

  • בגרות 2019 - תרגיל 4

  • בגרות 2019 - תרגיל 5

  • בגרות 2019 - תרגיל 6

 • 3

  בחינת בגרות קיץ 2018

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2018

  • בגרות 2018 - תרגיל 1

  • בגרות 2018 - תרגיל 2

  • בגרות 2018 - תרגיל 3

  • בגרות 2018 - תרגיל 4

  • בגרות 2018 - תרגיל 5

 • 4

  בחינת בגרות קיץ 2017

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2017

  • בגרות 2017 - תרגיל 1

  • בגרות 2017 - תרגיל 2

  • בגרות 2017 - תרגיל 3

  • בגרות 2017 - תרגיל 4

  • בגרות 2017 - תרגיל 5

 • 5

  בחינת בגרות קיץ 2016

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2016

  • בגרות 2016 - תרגיל 1

  • בגרות 2016 - תרגיל 2

  • בגרות 2016 - תרגיל 3

  • בגרות 2016 - תרגיל 4

  • בגרות 2016 - תרגיל 5

 • 6

  בחינת בגרות קיץ 2015

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2015

  • בגרות 2015 - תרגיל 1

  • בגרות 2015 - תרגיל 2

  • בגרות 2015 - תרגיל 3

  • בגרות 2015 - תרגיל 4

  • בגרות 2015 - תרגיל 5

 • 7

  בחינת בגרות קיץ 2014

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2014

  • בגרות 2014 - תרגיל 1

  • בגרות 2014 - תרגיל 2

  • בגרות 2014 - תרגיל 3

  • בגרות 2014 - תרגיל 4

  • בגרות 2014 - תרגיל 5

 • 8

  בחינת בגרות קיץ 2013

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2013

  • בגרות 2013 - תרגיל 1

  • בגרות 2013 - תרגיל 2

  • בגרות 2013 - תרגיל 3

  • בגרות 2013 - תרגיל 4

  • בגרות 2013 - תרגיל 5

 • 9

  בחינת בגרות קיץ 2012

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2012

  • בגרות 2012 - תרגיל 1

  • בגרות 2012 - תרגיל 2

  • בגרות 2012 - תרגיל 3

  • בגרות 2012 - תרגיל 4

  • בגרות 2012 - תרגיל 5

 • 10

  בחינת בגרות קיץ 2011

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2011

  • בגרות 2011 - תרגיל 1

  • בגרות 2011 - תרגיל 2

  • בגרות 2011 - תרגיל 3

  • בגרות 2011 - תרגיל 4

  • בגרות 2011 - תרגיל 5

 • 11

  בחינת בגרות קיץ 2010

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2010

  • בגרות 2010 - תרגיל 1

  • בגרות 2010 - תרגיל 2

  • בגרות 2010 - תרגיל 3

  • בגרות 2010 - תרגיל 4

  • בגרות 2010 - תרגיל 5

 • 12

  בחינת בגרות קיץ 2009

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2009

  • בגרות 2009 - תרגיל 1

  • בגרות 2009 - תרגיל 2

  • בגרות 2009 - תרגיל 3

 • 13

  בחינת בגרות קיץ 2008

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2008

  • בגרות 2008 - תרגיל 1

  • בגרות 2008 -תרגיל 2

  • בגרות 2008 - תרגיל 3

  • בגרות 2008 -תרגיל 4

 • 14

  בחינת בגרות קיץ 2007

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2007

  • בגרות 2007 -תרגיל 1

  • בגרות 2007 -תרגיל 2

  • בגרות 2007 -תרגיל 3

  • בגרות 2007 - תרגיל 4

 • 15

  בחינת בגרות קיץ 2006

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2006

  • בגרות 2006 -תרגיל 1

  • בגרות 2006 - תרגיל 2

  • בגרות 2006 - תרגיל 3

  • בגרות 2006 - תרגיל 5

 • 16

  בחינת בגרות קיץ 2005

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2005

  • בגרות 2005 - תרגיל 1

  • בגרות 2005 - תרגיל 2

  • בגרות 2005 - תרגיל 3

  • בגרות 2005 - תרגיל 4

  • בגרות 2005 - תרגיל 5

 • 17

  בחינת בגרות קיץ 2004

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2004

  • בגרות 2004 - תרגיל 2

  • בגרות 2004 - תרגיל 3

  • בגרות 2004 - תרגיל 4

  • בגרות 2004 - תרגיל 5

 • 18

  בחינת בגרות קיץ 2003

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2003

  • בגרות 2003 - תרגיל 1

  • בגרות 2003 -תרגיל 2

  • בגרות 2003 - תרגיל 4

 • 19

  בחינת בגרות קיץ 2002

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2002

  • בגרות 2002 - תרגיל 1

  • בגרות 2002 - תרגיל 2

  • בגרות 2002 - תרגיל 3

  • בגרות 2002 - תרגיל 4

  • בגרות 2002 - תרגיל 5

 • 20

  בחינת בגרות קיץ 2001

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2001

  • בגרות 2001 - תרגיל 1

  • בגרות 2001 - תרגיל 2

  • בגרות 2001 - תרגיל 3

  • בגרות 2001 - תרגיל 4

  • בגרות 2001 - תרגיל 5

 • 21

  בחינת בגרות קיץ 2000

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2000

  • בגרות 2000 - תרגיל 1

  • בגרות 2000 - תרגיל 2

  • בגרות 2000 - תרגיל 3

  • בגרות 2000 - תרגיל 4

  • בגרות 2000 - תרגיל 5

 • 22

  בחינת בגרות קיץ 1999

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 1999

  • בגרות 1999 - תרגיל 1

  • בגרות 1999 - תרגיל 2

  • בגרות 1999 - תרגיל 3

  • בגרות 1999 - תרגיל 4

  • בגרות 1999 - תרגיל 5

 • 23

  בחינת בגרות קיץ 1998

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 1998

  • בגרות 1998 - תרגיל 1

  • בגרות 1998 - תרגיל 2

  • בגרות 1998 - תרגיל 3

  • בגרות 1998 - תרגיל 5

 • 24

  בחינת בגרות קיץ 1997

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 1997

  • בגרות 1997 - תרגיל 1

  • בגרות 1997 - תרגיל 2

  • בגרות 1997 - תרגיל 4

  • בגרות 1997 - תרגיל 5

 • 25

  בחינת בגרות קיץ 1996

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 1996

  • בגרות 1996 - תרגיל 1

  • בגרות 1996 - תרגיל 2

  • בגרות 1996 - תרגיל 3

  • בגרות 1996 - תרגיל 4

  • בגרות 1996 - תרגיל 5

 • 26

  בחינת בגרות קיץ 1995

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 1995

  • בגרות 1995 - תרגיל 1

  • בגרות 1995 - תרגיל 2

  • בגרות 1995 - תרגיל 3

  • בגרות 1995 - תרגיל 4

  • בגרות 1995 - תרגיל 5

 • 27

  בחינת בגרות קיץ 1994

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 1994

  • בגרות 1994 - תרגיל 1

  • בגרות 1994 - תרגיל 3

  • בגרות 1994 - תרגיל 4

  • בגרות 1994 - תרגיל 5

 • 28

  בחינת בגרות קיץ 1993

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 1993

  • בגרות 1993 - תרגיל 1

  • בגרות 1993 - תרגיל 2

  • בגרות 1993 - תרגיל 4

  • בגרות 1993 - תרגיל 5

 • 29

  בחינת בגרות קיץ 1992

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 1992

  • בגרות 1992 - תרגיל 2

  • בגרות 1992 - תרגיל 4

  • בגרות 1992 - תרגיל 5

 • 30

  בחינת בגרות קיץ 1991

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 1991

  • בגרות 1991 - תרגיל 1

  • בגרות 1991 - תרגיל 2

  • בגרות 1991 - תרגיל 4

  • בגרות 1991 - תרגיל 5

 • 31

  בחינת בגרות קיץ 1990

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 1990

  • בגרות 1990 - תרגיל 1

  • בגרות 1990 - תרגיל 3

  • בגרות 1990 - תרגיל 4

  • בגרות 1990 - תרגיל 5

 • 32

  תרגילים נוספים מבחינות בגרות

  • בגרות 1989 - תרגיל 1 - אלקטרוסטטיקה

  • בגרות 1989 - תרגיל 2 - אלקטרוסטטיקה

  • בגרות 1989 - תרגיל 5 - השראה אלקטרומגנטית

  • בגרות 1988 - תרגיל 1 - אלקטרוסטטיקה

  • בגרות 1988 - תרגיל 4 - השראה אלקטרומגנטית

  • בגרות 1987 - תרגיל 1 - אלקטרוסטטיקה

  • בגרות 1987 - תרגיל 4 - השראה אלקטרומגנטית

  • בגרות 1986 - תרגיל 1 - אלקטרוסטטיקה

  • בגרות 1986 - תרגיל 5 - השראה אלקטרומגנטית

  • בגרות 1976 - אלקטרוסטטיקה