• 1

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 2020

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2020

  • בגרות 2020 - תרגיל 1

  • בגרות 2020 - תרגיל 2

  • בגרות 2020 - תרגיל 3

  • בגרות 2020 - תרגיל 4

  • בגרות 2020 - תרגיל 5 - ירד במיקוד

  • בגרות 2020 - תרגיל 6

 • 2

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 2019

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2019

  • בגרות קיץ 2019 - תרגיל 1

  • בגרות קיץ 2019 - תרגיל 2

  • בגרות קיץ 2019 - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2019 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2019 - תרגיל 5 - ירד במיקוד

  • בגרות קיץ 2019 - תרגיל 6 סעיף ד ירד במיקוד

 • 3

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 2018

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2018

  • בגרות קיץ 2018 - תרגיל 1

  • בגרות קיץ 2018 - תרגיל 2

  • בגרות קיץ 2018 - תרגיל 3 - ירד במיקוד

  • בגרות קיץ 2018 - תרגיל 4 - ירד במיקוד

  • בגרות קיץ 2018 - תרגיל 5 - ירד במיקוד

  • בגרות קיץ 2018 - תרגיל 6 - ירד במיקוד

 • 4

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 2017

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2017

  • בגרות 2017 - תרגיל 1 - ירד במיקוד

  • בגרות 2017 - תרגיל 2

  • בגרות 2017 - תרגיל 3

  • בגרות 2017 - תרגיל 4- ירד במיקוד

  • בגרות 2017 - תרגיל 5

 • 5

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 2016

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2016

  • בגרות 2016 - תרגיל 1

  • בגרות 2016 - תרגיל 2

  • בגרות 2016 - תרגיל 3 - ירד במיקוד

  • בגרות 2016 - תרגיל 4

  • בגרות 2016 - תרגיל 5

 • 6

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 2015

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2015

  • בגרות 2015 - תרגיל 1

  • בגרות 2015 - תרגיל 2

  • בגרות 2015 - תרגיל 3

  • בגרות 2015 - תרגיל 4 - ירד במיקוד

  • בגרות 2015 - תרגיל 5

 • 7

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 2014

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2014

  • בגרות 2014 - תרגיל 1

  • בגרות 2014 - תרגיל 2

  • בגרות 2014 - תרגיל 3 - ירד במיקוד

  • בגרות 2014 - תרגיל 4 - ירד במיקוד

  • בגרות 2014 - תרגיל 5

 • 8

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 2013

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2013

  • בגרות 2013 - תרגיל 1

  • בגרות 2013 - תרגיל 2

  • בגרות 2013 - תרגיל 3

  • בגרות 2013 - תרגיל 3

  • בגרות 2013 - תרגיל 4

  • בגרות 2013 - תרגיל 5

 • 9

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 2012

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2012

  • בגרות 2012 - תרגיל 1

  • בגרות 2012 - תרגיל 2

  • בגרות 2012 - תרגיל 3

  • בגרות 2012 - תרגיל 4

  • בגרות 2012 - תרגיל 5

 • 10

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 2011

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2011

  • בגרות 2011 - תרגיל 1

  • בגרות 2011 - תרגיל 2

  • בגרות 2011 - תרגיל 3

  • בגרות 2011 - תרגיל 4

  • בגרות 2011 - תרגיל 5

 • 11

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 2010

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2010

  • בגרות 2010 - תרגיל 1

  • בגרות 2010 - תרגיל 2

  • בגרות 2010 - תרגיל 3

  • בגרות 2010 - תרגיל 4 - ירד במיקוד

  • בגרות 2010 - תרגיל 5

 • 12

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 2009

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2009

  • בגרות 2009 - תרגיל 1 - ירד במיקוד

  • בגרות 2009 - תרגיל 2

  • בגרות 2009 - תרגיל 3

  • בגרות 2009 - תרגיל 4

  • בגרות 2009 - תרגיל 5

 • 13

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 2008

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2008

  • בגרות 2008 - תרגיל 1

  • בגרות 2008 - תרגיל 2

  • בגרות 2008- תרגיל 3

  • בגרות 2008 - תרגיל 4

  • בגרות 2008 - תרגיל 5 - ירד המיקוד

 • 14

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 2007

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2007

  • בגרות 2007 - תרגיל 1

  • בגרות 2007 - תרגיל 2

  • בגרות 2007 - תרגיל 3

  • בגרות 2007 - תרגיל 4 - ירד במיקוד

  • בגרות 2007 - תרגיל 5 -ירד במיקוד

 • 15

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 2006

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2006

  • בגרות 2006 - תרגיל 1

  • בגרות 2006 - תרגיל 2

  • בגרות 2006 - תרגיל 3

  • בגרות 2006 - תרגיל 4

  • בגרות 2006 - תרגיל 5

  • בגרות 2006 - תרגיל 6

 • 16

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 2005

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2005

  • בגרות 2005 - תרגיל 1 - סעיפים ג-ד-ה לא במיקוד

  • בגרות 2005 - תרגיל 2 - לא במיקוד

  • בגרות 2005 - תרגיל 3

  • בגרות 2005 - תרגיל 4

  • בגרות 2005 - תרגיל 5 - לא במיקוד

 • 17

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 2004

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2004

  • בגרות 2004 - תרגיל 1 - סעיפים ג-ד לא במיקוד

  • בגרות 2004 - תרגיל 2

  • בגרות 2004 - תרגיל 3

  • בגרות 2004 - תרגיל 4 - לא במיקוד

  • בגרות 2004 - תרגיל 5 - סעיפים ג-ד לא המיקוד

 • 18

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 2003

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2003

  • בגרות 2003 - תרגיל 1

  • בגרות 2003 - תרגיל 2

  • בגרות 2003 - תרגיל 3 - לא במיקוד

  • בגרות 2003 - תרגיל 4 - לא במיקוד

  • בגרות 2003 - תרגיל 5

 • 19

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 2002

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2002

  • בגרות 2002 - תרגיל 1

  • בגרות 2002 - תרגיל 2

  • בגרות 2002 - תרגיל 3

  • בגרות 2002 - תרגיל 4 - לא במיקוד

  • בגרות 2002 - תרגיל 5 - לא במיקוד

 • 20

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 2001

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2001

  • בגרות 2001 - תרגיל 1

  • בגרות 2001 - תרגיל 2 - ירד במיקוד

  • בגרות 2001 - תרגיל 3

  • בגרות 2001 - תרגיל 4 - ירד במיקוד

  • בגרות 2001 - תרגיל 5 - ירד במיקוד

 • 21

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 2000

  • טופס בחינת הבגרות קיץ 2000

  • בגרות 2000 - תרגיל 1

  • בגרות 2000 - תרגיל 2

  • בגרות 2000 - תרגיל 3

  • בגרות 2000 - תרגיל 4 - ירד במיקוד

  • בגרות 2000 - תרגיל 5

 • 22

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 1999

  • בגרות 1999 - תרגיל 1

  • בגרות 1999 - תרגיל 2

  • בגרות 1999 - תרגיל 3

  • בגרות 1999 - תרגיל 4 - ירד במיקוד

  • בגרות 1999 - תרגיל 5

 • 23

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 1998

  • בגרות 1998 - תרגיל 1

  • בגרות 1998 - תרגיל 2

  • בגרות 1998 - תרגיל 3

  • בגרות 1998 - תרגיל 4 - ירד במיקוד

  • בגרות 1998 - תרגיל 5 - ירד במיקוד

 • 24

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 1997

  • בגרות 1997 - תרגיל 1

  • בגרות 1997 - תרגיל 2

  • בגרות 1997 - תרגיל 3

  • בגרות 1997 - תרגיל 4

  • בגרות 1997 - תרגיל 5

 • 25

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 1996

  • בגרות 1996 - תרגיל 1

  • בגרות 1996 - תרגיל 2

  • בגרות 1996 - תרגיל 3 - ירד במיקוד

  • בגרות 1996 - תרגיל 4 - ירד במיקוד

  • בגרות 1996 - תרגיל 5 - סעיף ג לא במיקוד

 • 26

  בחינת בגרות במכניקה קיץ 1995

  • בגרות 1995 - תרגיל 1

  • בגרות 1995 - תרגיל 2

  • בגרות 1995 - תרגיל 3

  • בגרות 1995 - תרגיל 4

  • בגרות 1995 - תרגיל 5