• 1

  מבוא למושג כוח

  • ?מה זה כוח

 • 2

  חוק הוק

  • מבוא לחוק הוק

  • תרגיל דוגמא בחוק הוק

 • 3

  חיבור כוחות

  • מבוא לחיבור כוחות

 • 4

  החוק הראשון והשלישי של ניוטון

  • החוק הראשון של ניוטון

  • התמדה בציר מסויים

  • החוק השלישי של ניוטון

 • 5

  כוח מתיחות

  • מבוא לכוח המתיחות

  • מבוא למתיחות בחתך רוחב

  • כוח המתיחות - תרגיל 1

  • כוח המתיחות - תרגיל 2

 • 6

  הגלגלת

  • מבוא לגלגלת

  • הגלגלת - תרגיל 1

  • הגלגלת - תרגיל 2

  • הגלגלת - תרגיל 3

  • הגלגלת - תרגיל 4

  • הגלגלת - תרגיל 5

  • הגלגלת - תרגיל 6

 • 7

  הכוח הנורמלי והמישור המשופע

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 8

  אדהזיה וכוח חיכוך קינטי וסטטי

  • אדהזיה וכוח חיכוך - מבוא

  • כוח חיכוך קינטי - מבוא

  • כוח חיכוך קינטי - תרגיל 1

  • כוח חיכוך קינטי - תרגיל 2

  • כוח חיכוך סטטי - מבוא

 • 9

  תרגילים עם החוק הראשון והשלישי של ניוטון

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3