• 1

  זריקה אופקית

  • זריקה אופקית - מבוא

  • זריקה אופקית - תרגיל 1

  • זריקה אופקית - תרגיל 2

  • זריקה אופקית - תרגיל 3

  • זריקה אופקית - תרגיל 4

  • זריקה אופקית - תרגיל 5

  • זריקה אופקית - תרגיל 6

  • זריקה אופקית - תרגיל 7

  • זריקה אופקית - תרגיל 8

  • זריקה אופקית - תרגיל 9

  • זריקה אופקית - תרגיל 10

  • זריקה אופקית - תרגיל 11

  • זריקה אופקית - תרגיל 12

 • 2

  תרגילים מבחינות בגרות בזריקה אופקית

  • קיץ 2004 - תרגיל 1 - סעיפים א-ג

 • 3

  זריקה משופעת

  • זריקה משופעת - מבוא

  • זריקה משופעת - תרגיל 1

  • זריקה משופעת - תרגיל 2

  • זריקה משופעת - תרגיל 3

  • זריקה משופעת - תרגיל 4

  • זריקה משופעת - תרגיל 5

  • זריקה משופעת - תרגיל 6

  • זריקה משופעת - תרגיל 7

  • זריקה משופעת - תרגיל 8

  • זריקה משופעת - תרגיל 9

  • זריקה משופעת - תרגיל 10

 • 4

  תרגילים מבחינות בגרות בזריקה משופעת

  • קיץ 2017 - תרגיל 1

  • קיץ 2005 - תרגיל 1

  • קיץ 2004 - תרגיל 1 - סעיף ד