• 1

  אנרגיה קינטית

  • אנרגיה קינטית - מבוא

  • אנרגיה קינטית - דוגמא

 • 2

  עבודה של כוח קבוע הפועל על גוף שנע בקו ישר

  • עבודה של כוח קבוע הפועל על גוף שנע בקו ישר - מבוא

  • עבודה של כוח קבוע הפועל על גוף שנע בקו ישר - דוגמא

 • 3

  גרף כוח-מקום

  • גרף כוח-מקום

 • 4

  תרגילים בסיסיים עם הנוסחה של עבודה

  • תרגילים בסיסיים עם הנוסחה של עבודה - תרגיל 1

  • תרגילים בסיסיים עם הנוסחה של עבודה - תרגיל 2

 • 5

  משפט עבודה-אנרגיה

  • משפט עבודה-אנרגיה - מבוא

  • משפט עבודה-אנרגיה - תרגיל 1

  • משפט עבודה-אנרגיה - תרגיל 2

  • משפט עבודה-אנרגיה - תרגיל 3

 • 6

  עבודת כוח הכובד על גוף שנע במסלול אנכי

  • עבודת כוח הכובד על גוף שנע במסלול אנכי

 • 7

  אנרגיה פוטנציאלית כובדית

  • אנרגיה פוטנציאלית כובדית - מבוא

  • אנרגיה פוטנציאלית כובדית - תרגיל 1

  • אנרגיה פוטנציאלית כובדית - תרגיל 2

 • 8

  חוק שימור האנרגיה המכנית

  • חוק שימור האנרגיה המכנית - מבוא

  • חוק שימור האנרגיה המכנית - תרגיל 1

  • חוק שימור האנרגיה המכנית - תרגיל 2

  • חוק שימור האנרגיה המכנית - תרגיל 3

 • 9

  בחירת מישור הייחוס

  • ?על מה משפיעה בחירת מישור הייחוס

 • 10

  כוח משמר

  • כוח משמר - מבוא - חלק 1

  • כוח משמר - מבוא - חלק 2 - תנועה על משטחים נטולי חיכוך

  • כוח משמר - מבוא - חלק 3

 • 11

  אנרגיה פוטנציאלית אלסטית

  • אנרגיה פוטנציאלית אלסטית - מבוא

 • 12

  הקשר בין כוח משמר לאנרגיה פוטנציאלית

  • הקשר בין כוח משמר לאנרגיה פוטנציאלית

 • 13

  עיקרון שימור האנרגיה המכאנית - הכי חשוב כאן

  • עיקרון שימור האנרגיה המכאנית - מבוא

  • עיקרון שימור האנרגיה המכאנית - תרגיל 1

  • עיקרון שימור האנרגיה המכאנית - תרגיל 2

  • עיקרון שימור האנרגיה המכאנית - תרגיל 3

  • עיקרון שימור האנרגיה המכאנית - תרגיל 4