• 1

  מתקף ותנע

  • מתקף ותנע - מבוא

  • מתקף ותנע - תרגיל 1

  • מתקף ותנע - תרגיל 2

  • מתקף ותנע - תרגיל 3

  • מתקף ותנע - תרגיל 4

  • מתקף ותנע - תרגיל 5

 • 2

  חוק שימור התנע והתנגשויות

  • חוק שימור התנע - מבוא

  • התנגשות חד-ממדית - מבוא

  • התנגשות חד-ממדית - תרגיל דוגמא

  • התנגשות דו-ממדית - מבוא

  • התנגשות דו-ממדית - תרגיל דוגמא

  • התנגשות פלסטית - מבוא

  • התנגשות פלסטית - תרגיל דוגמא

  • תרגילים בהתנגשויות - תרגיל 1

  • תרגילים בהתנגשויות - תרגיל 2

  • תרגילים בהתנגשויות - תרגיל 3

  • תרגילים בהתנגשויות - תרגיל 4

  • תרגילים בהתנגשויות - תרגיל 5

 • 3

  תרגילים עם גרפים

  • תרגילים עם גרפים - תרגיל 1

  • תרגילים עם גרפים - תרגיל 2

 • 4

  תרגיל דוגמא עם רתע

  • תרגיל דוגמא עם רתע

 • 5

  תרגילים עם התפוצצות

  • התפוצצות - תרגיל 1

  • התפוצצות - תרגיל 2

 • 6

  תרגיל עם מסה משתנה

  • תרגיל עם מסה משתנה

 • 7

  היבטים אנרגטיים בהתנגשויות

  • התנגשות אלסטית - מבוא

  • התנגשות אלסטית חד ממדית - מבוא

  • התנגשות אלסטית חד ממדית - דוגמא

  • התנגשות אי-אלסטית - מבוא

 • 8

  תרגילים בהתנגשויות עם תנע ואנרגיה

  • תרגילים בהתנגשויות עם תנע ואנרגיה - תרגיל 1

  • תרגילים בהתנגשויות עם תנע ואנרגיה - תרגיל 2

  • תרגילים בהתנגשויות עם תנע ואנרגיה - תרגיל 3

  • תרגילים בהתנגשויות עם תנע ואנרגיה - תרגיל 4

  • תרגילים בהתנגשויות עם תנע ואנרגיה - תרגיל 5

  • תרגילים בהתנגשויות עם תנע ואנרגיה - תרגיל 6

  • תרגילים בהתנגשויות עם תנע ואנרגיה - תרגיל 7

  • תרגילים בהתנגשויות עם תנע ואנרגיה - תרגיל 8

  • תרגילים בהתנגשויות עם תנע ואנרגיה - תרגיל 9

  • תרגילים בהתנגשויות עם תנע ואנרגיה - תרגיל 10

  • תרגילים בהתנגשויות עם תנע ואנרגיה - תרגיל 11

  • תרגילים בהתנגשויות עם תנע ואנרגיה - תרגיל 12

  • תרגילים בהתנגשויות עם תנע ואנרגיה - תרגיל 13

  • תרגילים בהתנגשויות עם תנע ואנרגיה - תרגיל 14

  • תרגילים בהתנגשויות עם תנע ואנרגיה - תרגיל עם גרפים

 • 9

  תרגילים מבחינות בגרות

  • בגרות 2013 תרגיל 4

  • בגרות 2006 תרגיל 3

  • בגרות 2000 תרגיל 5

  • בגרות 1997 תרגיל 3