• 1

  תנועה מעגלית - מושגים בסיסיים

  • מושגים בסיסיים - מבוא

  • מושגים בסיסיים - תרגיל 1

  • מושגים בסיסיים - תרגיל 2

 • 2

  הכוח הצנטריפיטלי

  • הכוח הצנטריפיטלי - מבוא

  • תנועה מעגלית קצובה - תרגיל 1

  • תנועה מעגלית קצובה - תרגיל 2

  • תנועה מעגלית קצובה - תרגיל 3

  • תנועה מעגלית קצובה - תרגיל 4

  • תנועה מעגלית קצובה - תרגיל 5

  • תנועה מעגלית קצובה - תרגיל 6

  • תנועה מעגלית קצובה - תרגיל 7

  • תנועה מעגלית קצובה - תרגיל 8

  • תנועה מעגלית קצובה - תרגיל 9

  • תנועה מעגלית קצובה - תרגיל 10

  • תנועה מעגלית קצובה - תרגיל 11

 • 3

  תרגילים מבחינות בגרות

  • קיץ 2020 - תרגיל 3

  • קיץ 2019 - תרגיל 3

  • קיץ 2012 - תרגיל 5

  • קיץ 2010 - תרגיל 2

  • קיץ 2009 - תרגיל 3

  • קיץ 2006 - תרגיל 4

  • קיץ 2004 - תרגיל 3

  • קיץ 2000 - תרגיל 2

  • קיץ 1997 - תרגיל 2