• 1

  תנועה הרמונית עם קפיץ אופקי

  • מבוא לתנועה הרמונית

  • קפיץ אופקי - תרגיל 1

  • קפיץ אופקי - תרגיל 2

  • קפיץ אופקי - תרגיל 3

  • קפיץ אופקי - תרגיל 4

  • קפיץ אופקי - תרגיל 5

  • קפיץ אופקי - תרגיל 6

  • קפיץ אופקי - תרגיל 7

  • קפיץ אופקי - תרגיל 8

  • קפיץ אופקי - תרגיל 9

  • קפיץ אופקי - תרגיל 10

 • 2

  תנועה הרמונית עם קפיץ אנכי

  • מבוא לתנועה הרמונית עם קפיץ אנכי

  • קפיץ אנכי - תרגיל 1

  • קפיץ אנכי - תרגיל 2

  • קפיץ אנכי - תרגיל 3

  • קפית אנכי - תרגיל 4

 • 3

  מטוטלת מתמטית

  • מבוא לתנועה הרמונית עם מטוטלת מתמטית

  • מטוטלת מתמטית - תרגיל 1

  • מטוטלת מתמטית - תרגיל 2

  • מטוטלת מתמטית - תרגיל 3