• 1

  תרגילים מבחינות בגרות בתנועה הרמונית

  • בגרות קיץ 2020 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2019 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2018 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2007 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2003 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2002 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 1998 - תרגיל 4