• 1

  תרגילים מבחינות בגרות בתנע ושימורו בלי אנרגיות

  • בגרות קיץ 2020 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2006 - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2000 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 1997- תרגיל 3

 • 2

  תרגילים מבחינות בגרות עם היבטים אנרגטיים בהתנגשויות

  • בגרות קיץ 2018 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2017 - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2016 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2013 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2012 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2011 - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2010 - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2008 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2004 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2002 - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2002 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 1998 - תרגיל 2

  • בגרות קיץ 1996 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 1995 - תרגיל 4