• 1

  תרגילים מבחינות בגרות בתנועה מעגלית קצובה

  • בגרות קיץ 2020 - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2019 - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2012 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2010 - תרגיל 2

  • בגרות קיץ 2009 - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2006 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2004 - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2000 - תרגיל 2

  • בגרות קיץ 1997 - תרגיל 2

 • 2

  תרגילים בגרויות בתנועה מעגלית במעגל זקוף

  • בגרות קיץ 2018 - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2017 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2016 - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2015 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2007 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2005 - תרגיל 2

  • בגרות קיץ 2003 - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2001 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 1999 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 1996 - תרגיל 3