• 1

  תרגילים מבחינות בגרות בתנועה בקו ישר בלי נפילה חופשית וזריקה אנכית

  • בגרות קיץ 2016 - תרגיל 1 כולל סעיף של כוחות בסוף

  • בגרות קיץ 2015 - תרגיל 1

  • בגרות קיץ 2014 - תרגיל 1 כולל סעיף של כוחות בסוף

  • בגרות קיץ 2013 - תרגיל 1

  • בגרות קיץ 2012 - תרגיל 1 כולל סעיף של כוחות בסוף

  • בגרות קיץ 2011 - תרגיל 1

  • בגרות קיץ 2008 - תרגיל 1

  • בגרות קיץ 2007 - תרגיל 1 כולל סעיפי תנועה מעגלית בסוף

  • בגרות קיץ 2006 - תרגיל 1

  • בגרות קיץ 2002 - תרגיל 1

  • בגרות קיץ 1999 - תרגיל 1

  • בגרות קיץ 1998 - תרגיל 1

  • בגרות קיץ 1996 - תרגיל 1

  • בגרות קיץ 1995 - תרגיל 1

 • 2

  תרגילים מבחינו תבגרות בזריקה אנכית ונפילה חופשית

  • בגרות קיץ 2019 - תרגיל 1 כולל סעיף של כוחות בסוף

  • בגרות קיץ 2018 - תרגיל 1כולל סעיף של כוחות בסוף

  • בגרות קיץ 2009 - תרגיל 1

  • בגרות קיץ 2003 - תרגיל 1

  • בגרות קיץ 2001 - תרגיל 1

  • בגרות קיץ 2000 - תרגיל 1