• 1

  תרגילים מבחינות בגרות בכבידה

  • בגרות קיץ 2020 - תרגיל 6

  • בגרות קיץ 2019 - תרגיל 6

  • בגרות קיץ 2018 - תרגיל 6

  • בגרות קיץ 2017 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2016 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2015 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2014 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2013 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2011 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2010 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2009 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2006 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2004 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2003 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2001 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 1999 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 1997 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 1996 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 1995 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 1994 - תרגיל 5