• 1

  תרגילים מבחינות בגרות בעבודה ואנרגיה

  • בגרות קיץ 2019 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2014 - תרגיל 4 - כולל תנועה מעגלית

  • בגרות קיץ 2013 - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2012 - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2011 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2010 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2009 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2008 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2005 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2000 - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 1998 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 1997 - תרגיל 4