• 1

  מבוא + תרגילים

  • מבוא לשורשים

  • תרגיל 1 - סעיפים א-ד

  • תרגיל 1 - סעיפים ה-ט

  • תרגיל 2 - סעיפים א-ה

  • תרגיל 2 - סעיפים ו-י

  • תרגיל 3 - סעיפים א-ג

  • תרגיל 3 - סעיפים ד-ו

 • 2

  הכנסת גורם לתוך שורש

  • הכנסת גורם לתוך שורש - מבוא

  • הכנסת גורם לתוך שורש - תרגיל 1

  • הכנסת גורם לתוך שורש - תרגיל 2

 • 3

  הוצאת גורם מתוך שורש

  • הוצאת גורם מתוך שורש - מבוא

  • הוצאת גורם מתוך שורש - תרגיל דוגמא

 • 4

  תרגיל מסכם של הכנסה לשורש והוצאה ממנו

  • תרגיל מסכם - סעיפים א-ג

  • תרגיל מסכם - סעיפים ד-ה