• 1

  צמצום שברים פשוטים

  • צמצום שברים פשוטים - מבוא

  • צמצום שברים פשוטים - תרגילים 1-5

  • צמצום שברים פשוטים - תרגילים 6-10

  • צמצום שברים פשוטים - תרגילים 11-15

  • צמצום שברים פשוטים - תרגילים 16-20

  • צמצום שברים פשוטים - תרגילים 21-24

  • צמצום שברים פשוטים - תרגילים 25-29

  • צמצום שברים פשוטים - תרגילים 30-33

  • צמצום שברים פשוטים - תרגילים 34-36

 • 2

  צמצום שברים בעזרת הוצאת גורם משותף

  • צמצום שברים בעזרת הוצאת גורם משותף - מבוא

  • צמצום שברים בעזרת הוצאת גורם משותף - תרגילים 1-5

  • צמצום שברים בעזרת הוצאת גורם משותף - תרגילים 6-10

  • צמצום שברים בעזרת הוצאת גורם משותף - תרגילים 11-15

  • צמצום שברים בעזרת הוצאת גורם משותף - תרגילים 16-20

  • צמצום שברים בעזרת הוצאת גורם משותף - תרגילים 21-24

  • צמצום שברים בעזרת הוצאת גורם משותף - תרגילים 25-28

  • צמצום שברים בעזרת הוצאת גורם משותף - תרגילים 29-32

  • צמצום שברים בעזרת הוצאת גורם משותף - תרגילים 33-36

  • צמצום שברים בעזרת הוצאת גורם משותף - תרגילים 37-38

 • 3

  צמצום שברים בעזרת הנוסחה להפרש ריבועים

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחה להפרש ריבועים - מבוא

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחה להפרש ריבועים - תרגילים 1-5

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחה להפרש ריבועים - תרגילים 6-9

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחה להפרש ריבועים - תרגילים 10-13

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחה להפרש ריבועים - תרגילים 14-17

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחה להפרש ריבועים - תרגילים 18-21

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחה להפרש ריבועים - תרגילים 22-25

 • 4

  צמצום שברים בעזרת הנוסחאות לדו איבר בריבוע

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחאות לדו איבר בריבוע - מבוא

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחאות לדו איבר בריבוע - תרגילים 1-4

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחאות לדו איבר בריבוע - תרגילים 5-8

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחאות לדו איבר בריבוע - תרגילים 9-11

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחאות לדו איבר בריבוע - תרגילים 12-14

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחאות לדו איבר בריבוע - תרגילים 15-16

 • 5

  צמצום שברים בעזרת פירוק לפי קבוצות

  • צמצום שברים בעזרת פירוק לפי קבוצות - מבוא

  • צמצום שברים בעזרת פירוק לפי קבוצות - תרגילים 1-3

  • צמצום שברים בעזרת פירוק לפי קבוצות - תרגילים 4-6

  • צמצום שברים בעזרת פירוק לפי קבוצות - תרגילים 7-9

  • צמצום שברים בעזרת פירוק לפי קבוצות - תרגילים 10-12

  • צמצום שברים בעזרת פירוק לפי קבוצות - תרגילים 13-14

 • 6

  צמצום שברים בעזרת פירוק לפי טרינום

  • צמצום שברים בעזרת פירוק לפי טרינום - מבוא

  • צמצום שברים בעזרת פירוק לפי טרינום - תרגילים 1-4

  • צמצום שברים בעזרת פירוק לפי טרינום - תרגילים 5-8

  • צמצום שברים בעזרת פירוק לפי טרינום - תרגילים 9-12

  • צמצום שברים בעזרת פירוק לפי טרינום - תרגילים 13-16

 • 7

  צמצום שברים בעזרת הנוסחאות לחזקה שלישית

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחאות לחזקה שלישית - מבוא

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחאות לחזקה שלישית של סכום והפרש - תרגיל 1

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחאות לחזקה שלישית של סכום והפרש - תרגיל 2

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחאות לחזקה שלישית של סכום והפרש - תרגיל 3

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחאות לחזקה שלישית של סכום והפרש - תרגיל 4

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחאות לחזקה שלישית של סכום והפרש - תרגיל 5

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחאות לחזקה שלישית של סכום והפרש - תרגיל 6

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחאות לסכום והפרש החזקה השלישית - תרגיל 1

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחאות לסכום והפרש החזקה השלישית - תרגיל 2

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחאות לסכום והפרש החזקה השלישית - תרגיל 3

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחאות לסכום והפרש החזקה השלישית - תרגיל 4

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחאות לסכום והפרש החזקה השלישית - תרגיל 5

  • צמצום שברים בעזרת הנוסחאות לסכום והפרש החזקה השלישית - תרגיל 6