• 1

  משוואות פשוטות א

  • מבוא

  • תרגילים 1-9

  • תרגילים 10-17

  • תרגילים 18-25

 • 2

  משוואות פשוטות ב

  • מבוא

  • תרגילים 1-8

  • תרגילים 9-16

 • 3

  משוואות עם סוגריים : כופל מחוץ לסוגריים - מספר

  • מבוא

  • תרגילים 1-9

  • תרגילים 10-14

  • תרגילים 15-20

 • 4

  משוואות עם סוגריים בתוך סוגריים

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

 • 5

  משוואות עם סוגריים: כופל מחוץ לסוגריים - משתנה

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

 • 6

  משוואות עם חוק הפילוג

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

 • 7

  משוואות עם שברים מספריים

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11

  • תרגיל 12

  • תרגיל 13

  • תרגיל 14

  • תרגיל 15

  • תרגיל 16

  • תרגיל 17

  • תרגיל 18

  • תרגיל 19

  • תרגיל 20

  • תרגיל 21

  • תרגיל 22

  • תרגיל 23

  • תרגיל 24

  • תרגיל 25

  • תרגיל 26

  • תרגיל 27

  • תרגיל 28

  • תרגיל 29

  • תרגיל 30

  • תרגיל 31

  • תרגיל 32

  • תרגיל 33

 • 8

  משוואות עם שברים עשרוניים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

 • 9

  משוואות עם משתנה במכנה

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11

  • תרגיל 12

  • תרגיל 13

  • תרגיל 14

  • תרגיל 15

  • תרגיל 16

  • תרגיל 17

  • תרגיל 18

  • תרגיל 19

 • 10

  משוואות ללא פתרון ומשוואות עם אינסוף פתרונות

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

 • 11

  משוואות מיוחדות - תחום הגדרה

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

 • 12

  משוואות לחזרה

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11