• 1

  תרגילים מבחינות בגרות במגנטיות משנים 2006-2020

  • בגרות קיץ 2020 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2019 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2018 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2017 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2016 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2015 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2014 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2013 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2012 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2011 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2011 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2010 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2010 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2008 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2007 - תרגיל 4

 • 2

  תרגילים מבחינות בגרות במגנטיות משנים 1990-2005

  • בגרות קיץ 2005 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2004 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2003 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2002 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2001 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 2001 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 2000 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 1999 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 1999 - תרגיל 5

  • בגרות קיץ 1998 - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 1997 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 1996 - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 1996 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 1995 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 1994 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 1992 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 1991 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 1990 - תרגיל 4

  • בגרות קיץ 1993 - תרגיל 4