• 1

  מערכת הצירים

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

 • 2

  משוואת הקו הישר

  • מבוא כללי

  • מציאת משוואת ישר באמצעות נקודה ושיפוע - מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • מציאת משוואת ישר באמצעות שתי נקודות - מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 3

  ישרים מקבילים

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

 • 4

  ישרים מקבילים לצירים

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

 • 5

  תרגילים בנושא הקו הישר עם פרמטרים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11

  • תרגיל 12

 • 6

  האמצע של קטע

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

 • 7

  ישרים מאונכים

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

 • 8

  המרחק בין שתי נקודות

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11

 • 9

  תיכון במשולש

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 10

  גובה במשולש

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 11

  אנך אמצעי

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 12

  קטע אמצעים במשולש

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 13

  שטח משולש

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 14

  משולש ישר זווית

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

 • 15

  משולש שווה שוקיים

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 16

  מקבילית

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 17

  מלבן

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

 • 18

  מעוין

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

 • 19

  ריבוע

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 20

  טרפז

  • מבוא

  • תרגיל 1

 • 21

  דלתון

  • מבוא

  • תרגיל 1

 • 22

  תרגילי חזרה

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7