• 1

  חוקי גזירה

  • חוקי גזירה

 • 2

  משוואת משיק

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 3

  נקודות קיצון

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 4

  חקירה מלאה - תרגיל 1

  • סעיפים א+ב+ג

  • סעיפים ד+ה

  • סעיף ו

 • 5

  חקירה מלאה - תרגיל 2

  • סעיפים א+ב+ג

  • סעיפים ד+ה

  • סעיף ו

  • סעיף ז

 • 6

  חקירה מלאה - תרגיל 3

  • סעיפים א+ב+ג+ד

  • סעיף ה

  • סעיף ו

 • 7

  חקירה מלאה - תרגיל 4

  • סעיפים א+ב

  • סעיפים ג+ד+ה

 • 8

  חקירה מלאה - תרגיל 5

  • סעיפים א+ב+ג

  • סעיפים ד+ה

  • סעיף ו

 • 9

  חקירה מלאה - תרגיל 6

  • חלק א

  • חלק ב

 • 10

  חקירה מלאה - תרגיל 7

  • סעיפים א+ב

  • סעיפים ג+ד

  • סעיפים ה+ו

  • סעיף ז

 • 11

  חקירה מלאה - תרגיל 8

  • סעיפים א+ב

  • סעיפים ג+ד

  • סעיפים ה-ו

  • סעיף ז

  • סעיף ח