• 1

  מבוא וחוקי גזירה

  • מבוא וחוקי גזירה

 • 2

  משוואת משיק

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 3

  נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 4

  חקירה מלאה

  • תרגיל חקירה מלאה

 • 5

  חקירה מלאה כולל פיתול וקעירות

  • תרגיל חקירה מלאה כולל פיתול וקעירות

 • 6

  בעיית קיצון

  • בעיית קיצון