Course curriculum

 • 1

  מבוא + תרגילי חישוב

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 2

  תרגילים עם סדרות

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

 • 3

  המספר הצמוד וחילוק מספרים מרוכבים

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

 • 4

  המספר הצמוד - תרגילים עם סדרות

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 5

  המספר הצמוד - תרגילי הוכחה

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

 • 6

  המספר הצמוד - חקירת משוואות

  • חקירת מערכת משוואות ממעלה ראשונה - דוגמא

  • חקירת משוואה ריבועית - דוגמא

 • 7

  הוצאת שורש ממספר ממורכב

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגילים עם סדרות - תרגיל 1

  • תרגילים עם סדרות - תרגיל 2

 • 8

  מישור גאוס - מבוא + משוואות

  • מבוא למישור גאוס

  • מעבר מהצגה אלגברית להצגה טריגונומטרית של מספר מרוכב

  • מעבר מהצגה טריגונומטרית להצגה אלגברית של מספר מרוכב

  • פתרון משוואות - תרגיל 1

  • פתרון משוואות - תרגיל 2

  • פתרון משוואות - תרגיל 3

  • פתרון משוואות - תרגיל 4

 • 9

  כפל וחילוק בהצגה טריגונומטרית

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

 • 10

  בעיות גיאומטרות במישור גאוס

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

 • 11

  משפט דה-מואבר

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3 - סדרה הנדסית

  • תרגיל 4 - סדרה הנדסית

  • תרגיל 5 - סדרה הנדסית

  • תרגיל 6

 • 12

  הוצאת שורש מסדר n ממספר מרוכב

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2 - סדרה הנדסית

  • תרגיל 3 - סדרה הנדסית

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 13

  שורשי היחידה

  • מבוא

  • תרגיל