• 1

  הגדרת הלוג

  • הגדרת הלוג - מבוא

  • הגדרת הלוג - תרגילי חישוב - תרגיל 1

  • הגדרת הלוג - תרגילי חישוב - תרגיל 2

  • הגדרת הלוג - תרגילי חישוב - תרגיל 3

  • הגדרת הלוג - משוואות - תרגיל 1

  • הגדרת הלוג - משוואות - תרגיל 2

  • הגדרת הלוג - משוואות - תרגיל 3

  • הגדרת הלוג - משוואות - תרגיל 4

  • הגדרת הלוג - משוואות - תרגיל 5

 • 2

  חוקי הלוגים

  • חוקי הלוגים - מבוא

  • חוקי הלוגים - תרגילי חישוב - תרגיל 1

  • חוקי הלוגים - תרגילי חישוב - תרגיל 2

  • חוקי הלוגים - תרגילי חישוב - תרגיל 3

  • חוקי הלוגים - תרגילי חישוב - תרגיל 4

  • חוקי הלוגים - תרגילי חישוב - תרגיל 5

  • חוקי הלוגים - תרגילי חישוב - תרגיל 6

  • חוקי הלוגים - תרגילי חישוב - תרגיל 7

  • חוקי הלוגים - תרגילי חישוב - תרגיל 8

  • חוקי הלוגים - תרגילי הבעה - תרגיל 1

  • חוקי הלוגים - תרגילי הבעה - תרגיל 2

  • חוקי הלוגים - תרגילי הבעה - תרגיל 3

 • 3

  A^LOGaX הוצאת לוג והנוסחה

  • הוצאת לוג - מבוא

  • הוצאת לוג - תרגיל 1

  • הוצאת לוג - תרגיל 2

  • A^LOGaX הנוסחא

  • תרגיל 1 - A^LOGaX

  • תרגיל 2 - A^LOGaX

 • 4

  מעבר מבסיס לבסיס

  • מעבר מבסיס לבסיס - מבוא

  • מעבר מבסיס לבסיס - תרגיל 1

  • מעבר מבסיס לבסיס - תרגיל 2

  • מעבר מבסיס לבסיס - תרגילי הבעה - תרגיל 1

  • מעבר מבסיס לבסיס - תרגילי הבעה - תרגיל 2

  • מעבר מבסיס לבסיס - תרגילי הבעה - תרגיל 3

  • מעבר מבסיס לבסיס - תרגילי הבעה - תרגיל 4

  • מעבר מבסיס לבסיס - תרגילי הוכחה - תרגיל 1

  • מעבר מבסיס לבסיס - תרגילי הוכחה - תרגיל 2

  • מעבר מבסיס לבסיס - תרגילי הוכחה - תרגיל 3

 • 5

  משוואות עם הגדרת הלוג

  • משוואות עם הגדרת הלוג - תרגיל 1

  • משוואות עם הגדרת הלוג - תרגיל 2

  • משוואות עם הגדרת הלוג - תרגיל 3

  • משוואות עם הגדרת הלוג - תרגיל 4

  • משוואות עם הגדרת הלוג - תרגיל 5

  • משוואות עם הגדרת הלוג - תרגיל 6

  • משוואות עם הגדרת הלוג - תרגיל 7

  • משוואות עם הגדרת הלוג - תרגיל 8

  • משוואות עם הגדרת הלוג - תרגיל 9

 • 6

  משוואות עם חוקי הלוגים

  • משוואות עם חוקי הלוגים - הערה חשובה

  • משוואות עם חוקי הלוגים - תרגיל 1

  • משוואות עם חוקי הלוגים - תרגיל 2

  • משוואות עם חוקי הלוגים - תרגיל 3

  • משוואות עם חוקי הלוגים - תרגיל 4

  • משוואות עם חוקי הלוגים - תרגיל 5

  • משוואות עם חוקי הלוגים - תרגיל 6

  • משוואות עם חוקי הלוגים - תרגיל 7

  • משוואות עם חוקי הלוגים - תרגיל 8

  • משוואות עם חוקי הלוגים - תרגיל 9

 • 7

  משוואות עם הוצאת לוג

  • משוואות עם הוצאת לוג - תרגיל 1

  • משוואות עם הוצאת לוג - תרגיל 2

  • משוואות עם הוצאת לוג - תרגיל 3

  • משוואות עם הוצאת לוג - תרגיל 4

  • משוואות עם הוצאת לוג - תרגיל 5

  • משוואות עם הוצאת לוג - תרגיל 6

  • משוואות עם הוצאת לוג - תרגיל 7

  • משוואות עם הוצאת לוג - תרגיל 8

  • משוואות עם הוצאת לוג - תרגיל 9

 • 8

  משוואות עם מעבר מבסיס לבסיס

  • משוואות עם מעבר מבסיס לבסיס - תרגיל 1

  • משוואות עם מעבר מבסיס לבסיס - תרגיל 2

  • משוואות עם מעבר מבסיס לבסיס - תרגיל 3

  • משוואות עם מעבר מבסיס לבסיס - תרגיל 4

  • משוואות עם מעבר מבסיס לבסיס - תרגיל 5

  • משוואות עם מעבר מבסיס לבסיס - תרגיל 6

  • משוואות עם מעבר מבסיס לבסיס - תרגיל 7

  • משוואות עם מעבר מבסיס לבסיס - תרגיל 8

 • 9

  מערכת משוואות לוגריתמיות

  • מערכת משוואות לוגריתמיות - תרגיל 1

  • מערכת משוואות לוגריתמיות - תרגיל 2

  • מערכת משוואות לוגריתמיות - תרגיל 3

  • מערכת משוואות לוגריתמיות - תרגיל 4

  • מערכת משוואות לוגריתמיות - תרגיל 5

  • מערכת משוואות לוגריתמיות - תרגיל 6

  • מערכת משוואות לוגריתמיות - תרגיל 7

  • מערכת משוואות לוגריתמיות - תרגיל 8

  • מערכת משוואות לוגריתמיות - תרגיל 9

 • 10

  אי-שיוויונים לוגריתמיים

  • אי-שיוויונים לוגריתמיים - מבוא

  • אי-שיוויונים לוגריתמיים - תרגיל 1

  • אי-שיוויונים לוגריתמיים - תרגיל 2

  • אי-שיוויונים לוגריתמיים - תרגיל 3

  • אי-שיוויונים לוגריתמיים - תרגיל 4

  • אי-שיוויונים לוגריתמיים - תרגיל 5

  • אי-שיוויונים לוגריתמיים - תרגיל 6

  • אי-שיוויונים לוגריתמיים - תרגיל 7

  • אי-שיוויונים לוגריתמיים - תרגיל 8

  • אי-שיוויונים לוגריתמיים - תרגיל 9

  • אי-שיוויונים לוגריתמיים - תרגיל 10

 • 11

  אי-שיוויונים ריבועיים

  • אי-שיוויונים ריבועיים - תרגיל 1

  • אי-שיוויונים ריבועיים - תרגיל 2

  • אי-שיוויונים ריבועיים - תרגיל 3

  • אי-שיוויונים ריבועיים - תרגיל 4

  • אי-שיוויונים ריבועיים - תרגיל 5

  • אי-שיוויונים ריבועיים - תרגיל 6

 • 12

  אי-שיוויונים עם בסיס משתנה

  • אי-שיוויונים עם בסיס משתנה - תרגיל 1

  • אי-שיוויונים עם בסיס משתנה - תרגיל 2

  • אי-שיוויונים עם בסיס משתנה - תרגיל 3

  • אי-שיוויונים עם בסיס משתנה - תרגיל 4

  • אי-שיוויונים עם בסיס משתנה - תרגיל 5

  • אי-שיוויונים עם בסיס משתנה - תרגיל 6

 • 13

  מציאת תחום הגדרה

  • מציאת תחום הגדרה עם בסיס קבוע - תרגיל 1

  • מציאת תחום הגדרה עם בסיס קבוע - תרגיל 2

  • מציאת תחום הגדרה עם בסיס קבוע - תרגיל 3

  • מציאת תחום הגדרה עם בסיס קבוע - תרגיל 4

  • מציאת תחום הגדרה עם בסיס קבוע - תרגיל 5

  • מציאת תחום הגדרה עם בסיס קבוע - תרגיל 6

  • מציאת תחום הגדרה עם בסיס משתנה - תרגיל 1

  • מציאת תחום הגדרה עם בסיס משתנה - תרגיל 2

  • מציאת תחום הגדרה עם בסיס משתנה - תרגיל 3

  • מציאת תחום הגדרה עם בסיס משתנה - תרגיל 4

 • 14

  תרגילי חזרה בלוגים

  • תרגיל חזרה 1

  • תרגיל חזרה 2

  • תרגיל חזרה 3

  • תרגיל חזרה 4

  • תרגיל חזרה 5

  • תרגיל חזרה 6

  • תרגיל חזרה 7

  • תרגיל חזרה 8

  • תרגיל חזרה 9

  • תרגיל חזרה 10