• 1

  חזקות

  • חזקות - מבוא

  • חזקות - תרגיל 1

  • חזקות - תרגיל 2

  • חזקות - תרגיל 3

  • חזקות - תרגיל 4

  • חזקות - תרגיל 5

  • חזקות - תרגיל 6

 • 2

  שורשים

  • שורשים - מבוא

  • שורשים - תרגיל 1

  • שורשים - הערה חשובה

  • שורשים - תרגיל 2

  • שורשים - תרגיל 3

 • 3

  משוואות מעריכיות בסיסיות

  • משוואות מעריכיות בסיסיות - מבוא

  • משוואות מעריכיות בסיסיות - תרגיל 1

  • משוואות מעריכיות בסיסיות - תרגיל 2

  • משוואות מעריכיות בסיסיות - תרגיל 3

  • משוואות מעריכיות בסיסיות - תרגיל 4

  • משוואות מעריכיות בסיסיות - תרגיל 5

  • משוואות מעריכיות בסיסיות - תרגיל 6

  • משוואות מעריכיות בסיסיות - תרגיל 7

  • משוואות מעריכיות בסיסיות - תרגיל 8

  • משוואות מעריכיות בסיסיות - תרגיל 9

  • משוואות מעריכיות בסיסיות - תרגיל 10

  • משוואות מעריכיות בסיסיות - תרגיל 11

  • משוואות מעריכיות בסיסיות - תרגיל 12

  • משוואות מעריכיות בסיסיות - תרגיל 13

  • משוואות מעריכיות בסיסיות - תרגיל 14

  • משוואות מעריכיות בסיסיות - תרגיל 15

  • משוואות מעריכיות בסיסיות - תרגיל 16

  • משוואות מעריכיות בסיסיות - תרגיל 17

 • 4

  משוואות מעריכיות עם בסיסים שונים

  • משוואות מעריכיות עם בסיסים שונים - תרגיל 1

  • משוואות מעריכיות עם בסיסים שונים - תרגיל 2

  • משוואות מעריכיות עם בסיסים שונים - תרגיל 3

  • משוואות מעריכיות עם בסיסים שונים - תרגיל 4

  • משוואות מעריכיות עם בסיסים שונים - תרגיל 5

  • משוואות מעריכיות עם בסיסים שונים - תרגיל 6

 • 5

  משוואות מעריכיות עם חיבור וחיסור בסיסים

  • משוואות מעריכיות עם חיבור וחיסור בסיסים - תרגיל 1

  • משוואות מעריכיות עם חיבור וחיסור בסיסים - תרגיל 2

  • משוואות מעריכיות עם חיבור וחיסור בסיסים - תרגיל 3

  • משוואות מעריכיות עם חיבור וחיסור בסיסים - תרגיל 4

  • משוואות מעריכיות עם חיבור וחיסור בסיסים - תרגיל 5

  • משוואות מעריכיות עם חיבור וחיסור בסיסים - תרגיל 6

 • 6

  משוואות מעריכיות עם משוואה ריבועית

  • משוואות מעריכיות עם משוואה ריבועית - תרגיל 1

  • משוואות מעריכיות עם משוואה ריבועית - תרגיל 2

  • משוואות מעריכיות עם משוואה ריבועית - תרגיל 3

  • משוואות מעריכיות עם משוואה ריבועית - תרגיל 4

  • משוואות מעריכיות עם משוואה ריבועית - תרגיל 5

  • משוואות מעריכיות עם משוואה ריבועית - תרגיל 6

  • משוואות מעריכיות עם משוואה ריבועית - תרגיל 7

  • משוואות מעריכיות עם משוואה ריבועית - תרגיל 8

 • 7

  משוואות מעריכיות עם משתנה בבסיס

  • משוואות מעריכיות עם משתנה בבסיס - תרגיל 1

  • משוואות מעריכיות עם משתנה בבסיס - תרגיל 2

  • משוואות מעריכיות עם משתנה בבסיס - תרגיל 3

  • משוואות מעריכיות עם משתנה בבסיס - תרגיל 4

  • משוואות מעריכיות עם משתנה בבסיס - תרגיל 5

  • משוואות מעריכיות עם משתנה בבסיס - תרגיל 6

  • משוואות מעריכיות עם משתנה בבסיס - תרגיל 7

  • משוואות מעריכיות עם משתנה בבסיס - תרגיל 8

 • 8

  מערכת משוואות מעריכיות

  • מערכת משוואות מעריכיות - תרגיל 1

  • מערכת משוואות מעריכיות - תרגיל 2

  • מערכת משוואות מעריכיות - תרגיל 3

  • מערכת משוואות מעריכיות - תרגיל 4

  • מערכת משוואות מעריכיות - תרגיל 5

  • מערכת משוואות מעריכיות - תרגיל 6

  • מערכת משוואות מעריכיות - תרגיל 7

  • מערכת משוואות מעריכיות - תרגיל 8

  • מערכת משוואות מעריכיות - תרגיל 9

 • 9

  אי-שיוויונים מעריכיים

  • אי-שיוויונים מעריכיים - מבוא

  • אי-שיוויונים מעריכיים - תרגיל 1

  • אי-שיוויונים מעריכיים - תרגיל 2

  • אי-שיוויונים מעריכיים - תרגיל 3

  • אי-שיוויונים מעריכיים - תרגיל 4

  • אי-שיוויונים מעריכיים - תרגיל 5

  • אי-שיוויונים מעריכיים - תרגיל 6

  • אי-שיוויונים מעריכיים - תזכורת חשובה

  • אי-שיוויונים מעריכיים - תרגיל 7

  • אי-שיוויונים מעריכיים - תרגיל 8

  • אי-שיוויונים מעריכיים - תרגיל 9

  • אי-שיוויונים מעריכיים - תרגיל 10

  • אי-שיוויונים מעריכיים ריבועיים - תרגיל 1

  • אי-שיוויונים מעריכיים ריבועיים - תרגיל 2

  • אי-שיוויונים מעריכיים ריבועיים - תרגיל 3

 • 10

  אי-שיוויונים מעריכיים עם משתנה בבסיס

  • אי-שיוויונים מעריכיים עם משתנה בבסיס - מבוא

  • אי-שיוויונים מעריכיים עם משתנה בבסיס - תרגיל 1

  • אי-שיוויונים מעריכיים עם משתנה בבסיס - תרגיל 2

  • אי-שיוויונים מעריכיים עם משתנה בבסיס - תרגיל 3

  • אי-שיוויונים מעריכיים עם משתנה בבסיס - תרגיל 4

  • אי-שיוויונים מעריכיים עם משתנה בבסיס - תרגיל 5

 • 11

  אי-שיוויונים עם תחום הגדרה ועם פונקציות

  • אי-שיוויונים מעריכיים עם תחום הגדרה - תרגיל 1

  • אי-שיוויונים מעריכיים עם תחום הגדרה - תרגיל 2

  • אי-שיוויונים מעריכיים עם תחום הגדרה - תרגיל 3

  • אי-שיוויונים מעריכיים עם תחום הגדרה - תרגיל 4

  • אי-שיוויונים מעריכיים עם תחום הגדרה - תרגיל 5

  • אי-שיוויונים מעריכיים עם פונקציות - תרגיל 1

  • אי-שיוויונים מעריכיים עם פונקציות - תרגיל 2

 • 12

  תרגילי הבעה

  • משוואות מעריכיות - תרגילי הבעה - תרגיל 1

  • משוואות מעריכיות - תרגילי הבעה - תרגיל 2

  • משוואות מעריכיות - תרגילי הבעה - תרגיל 3

 • 13

  תרגילי חזרה במשוואות מעריכיות

  • תרגילי חזרה במשוואות מעריכיות - תרגיל 1

  • תרגילי חזרה במשוואות מעריכיות - תרגיל 3

  • תרגילי חזרה במשוואות מעריכיות - תרגיל 2

  • תרגילי חזרה במשוואות מעריכיות - תרגיל 4

 • 14

  תרגילי חזרה באי-שיוויונים מעריכיים

  • תרגילי חזרה באי-שיוויונים מעריכיים - תרגיל 1

  • תרגילי חזרה באי-שיוויונים מעריכיים - תרגיל 2

  • תרגילי חזרה באי-שיוויונים מעריכיים - תרגיל 3

  • תרגילי חזרה באי-שיוויונים מעריכיים - תרגיל 4

  • תרגילי חזרה באי-שיוויונים מעריכיים - תרגיל 5

  • תרגילי חזרה באי-שיוויונים מעריכיים - תרגיל 6

  • תרגילי חזרה באי-שיוויונים מעריכיים - תרגיל 7

  • תרגילי חזרה באי-שיוויונים מעריכיים - תרגיל 8

  • תרגילי חזרה באי-שיוויונים מעריכיים - תרגיל 9