• 1

  משוואת מעגל

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

 • 2

  מיקומה של נקודה ביחס למעגל

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 3

  התנאי שמשוואה ממעלה שנייה מייצגת מעגל

  • מבוא

  • תרגיל 1

 • 4

  משיק למעגל בנקודה שעליו

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 5

  מצב הדדי בין ישר ומעגל

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 6

  תנאי השקה למעגל

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11

  • תרגיל 12

  • תרגיל 13

 • 7

  אורך המשיק למעגל

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 8

  שני מעגלים

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9