Course curriculum

 • 1

  איבר כללי - מבוא+תרגילים בסיסיים

  • מבוא לאיבר כללי

  • תרגילים בסיסיים - תרגיל 1

  • תרגילים בסיסיים - תרגיל 2

  • תרגילים בסיסיים - תרגיל 3

  • תרגילים בסיסיים - תרגיל 4

  • תרגילים בסיסיים - תרגיל 5

  • תרגילים בסיסיים - תרגיל 6

 • 2

  איבר כללי - הגדרה לפי מקום ולפי כלל נסיגה

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 3

  איבר כללי - תכונת הסדרה החשבונית

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 4

  איבר כללי - בעיות מציאויות

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 5

  איבר כללי - התחלקות של מספרים טבעיים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

 • 6

  איבר כללי - איברים סמוכים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 7

  איבר כללי - איברים חיוביים ושליליים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 8

  איבר כללי - תרגילים נוספים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11

  • תרגיל 12

  • תרגיל 13

  • תרגיל 14

  • תרגיל 15

  • תרגיל 16

  • תרגיל 17

  • תרגיל 18

 • 9

  סכום סדרה חשבונית - מבוא+תרגילים בסיסיים

  • מבוא לסכום סדרה חשבונית

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

 • 10

  סכום סדרה חשבונית - הנוסחה ל Sn

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

 • 11

  סכום סדרה חשבונית - התחלקות מספרים טבעיים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

 • 12

  סכום סדרה חשבונית - סכום איברים אחרונים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11

 • 13

  סכום האיברים במקומות זוגיים ואי-זוגיים

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11

 • 14

  סכום סדרה חשבונית - בעיות מציאותיות

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11

  • תרגיל 12

 • 15

  סכום סדרה חשבונית - תרגילים נוספים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11