• 1

  שיעור 1 - חשבון דיפרנציאלי של פולינום ופונקציה מורכבת

  • נגזרת של פולינום - מבוא

  • נגזרת של פולינום - תרגיל כיתה

  • נגזרת של פונקציה מורכבת - מבוא

  • נגזרת של פונקציה מורכבת - תרגיל כיתה

  • ?מה המשמעות של הנגזרת

  • ?מה זה משיק

  • מציאת שיפוע של משיק בנקודה שעל הגרף

  • מציאת נקודת השקה על פי שיפוע המשיק

  • משוואת משיק לפולינום בלי פרמטרים - תרגיל כיתה 1

  • משוואת משיק לפולינום בלי פרמטרים - תרגיל כיתה 2

  • משוואת משיק לפולינום בלי פרמטרים - תרגיל כיתה 3

  • משוואת משיק לפולינום עם פרמטרים - תרגיל כיתה 1

  • משוואת משיק לפולינום עם פרמטרים - תרגיל כיתה 2

  • משוואת משיק לפולינום דרך נקודה שלא על הגרף - תרגיל כיתה - ירד במיקוד

  • משוואת נורמל לפולינום - תרגיל כיתה

  • נקודות קיצון לפולינום - מבוא א

  • נקודות קיצון לפולינום - מבוא ב

  • נקודות קיצון לפולינום - מבוא ג

  • נקודות קיצון לפולינום - מבוא ד

  • נקודות קיצון לפולינום - מבוא ה

  • נקודות קיצון לפולינום - תרגיל כיתה 1

  • נקודות קיצון לפולינום - תרגיל כיתה 2

  • נקודות קיצון לפולינום - תרגיל כיתה 3

  • תחומי עלייה וירידה של פולינום - תרגיל כיתה

  • חקירה מלאה של פולינום בלי פיתול - תרגיל כיתה

  • חקירת פולינום בתחום סגור - מבוא

  • חקירת פולינום בתחום סגור - תרגיל כיתה 1

  • חקירת פולינום -נקודות פיתול ותחומי קעירות - מבוא

  • חקירת פולינום -נקודות פיתול ותחומי קעירות - תרגיל כיתה

 • 2

  שיעורי בית שיעור 1

  • משוואת משיק לפולינום בלי פרמטרים - תרגיל בית 1

  • משוואת משיק לפולינום בלי פרמטרים - תרגיל בית 2

  • משוואת משיק לפולינום בלי פרמטרים - תרגיל בית 3

  • משוואת משיק לפולינום עם פרמטרים - תרגיל בית 1

  • משוואת משיק לפולינום עם פרמטרים - תרגיל בית 2

  • משוואת משיק לפולינום דרך נקודה שלא על הגרף - תרגיל בית 1 - ירד במיקוד

  • משוואת משיק לפולינום דרך נקודה שלא על הגרף - תרגיל בית 2 - ירד במיקוד

  • משוואת נורמל לפולינום - תרגיל בית 1

  • משוואת נורמל לפולינום - תרגיל בית 2

  • נקודות קיצון לפולינום - תרגיל בית 1

  • נקודות קיצון לפולינום - תרגיל בית 2

  • נקודות קיצון לפולינום - תרגיל בית 3

  • תחומי עלייה וירידה של פולינום - תרגיל בית

  • חקירה מלאה של פולינום בלי פיתול - תרגיל בית 1

  • חקירה מלאה של פולינום בלי פיתול - תרגיל בית 2

  • חקירת פולינום בתחום סגור - תרגיל בית 1

  • חקירת פולינום בתחום סגור - תרגיל בית 2

  • חקירת פולינום -נקודות פיתול ותחומי קעירות - תרגיל בית 1

  • חקירת פולינום -נקודות פיתול ותחומי קעירות - תרגיל בית 2

  • חקירת פולינום מלאה כולל פיתול - תרגיל בית

 • 3

  שיעור 2 - חשבון דיפרנציאלי של פונקציה רציונלית

  • נגזרת של מכפלת פונקציות - מבוא

  • נגזרת של מכפלת פונקציות - תרגיל כיתה 1

  • נגזרת של מכפלת פונקציות - תרגיל כיתה 2

  • תחום הגדרה של פונקציה רציונלית

  • נגזרת של מנת פונקציות - מבוא

  • נגזרת של מנת פונקציות - תרגיל כיתה 1

  • נגזרת של מנת פונקציות - תרגיל כיתה 2

  • משוואת משיק לפונקציה רציונלית בלי פרמטרים - תרגיל כיתה

  • משוואת משיק לפונקציה רציונלית עם פרמטרים - תרגיל כיתה

  • נקודות קיצון של פונקציה רציונלית - מבוא

  • נקודות קיצון של פונקציה רציונלית - תרגיל כיתה 1

  • נקודות קיצון של פונקציה רציונלית - תרגיל כיתה 2

  • תחומי עלייה וירידה של פונקציה רציונלית - תרגיל כיתה

  • פונקציה רציונלית - אסימפטוטה אופקית - מבוא

  • פונקציה רציונלית - אסימפטוטה אנכית - מבוא

  • פונקציה רציונלית - חור בגרף הפונקציה - מבוא

  • פונקציה רציונלית - אסימפטוטות - תרגיל כיתה 1

  • פונקציה רציונלית - אסימפטוטות - תרגיל כיתה 2

  • פונקציה רציונלית - אסימפטוטות - תרגיל כיתה 3

  • פונקציה רציונלית - אסימפטוטות - תרגיל כיתה 4

  • חקירת פונקציה רציונלית בלי פיתול ובלי פרמטרים - תרגיל כיתה 1

  • חקירת פונקציה רציונלית בלי פיתול ובלי פרמטרים - תרגיל כיתה 2

  • פונקציה רציונלית - חקירה בתחום סגור - תרגיל כיתה

  • פונקציה רציונלית - נקודות פיתול ותחומי קעירות - תרגיל כיתה

  • פונקציה רציונלית - חקירה כולל פיתול בלי פרמטרים - תרגיל כיתה

  • פונקציה רציונלית - מציאת פרמטרים - תרגיל כיתה 1

  • פונקציה רציונלית - מציאת פרמטרים - תרגיל כיתה 2

  • פונקציה רציונלית - מציאת פרמטרים - תרגיל כיתה 3

  • פונקציה רציונלית - מציאת פרמטרים - תרגיל כיתה 4

  • פונקציה רציונלית - מציאת פרמטרים - תרגיל כיתה 5

  • פונקציה רציונלית - מציאת פרמטרים - תרגיל כיתה 6

  • פונקציה רציונלית - חקירה מלאה כולל הכל - תרגיל כיתה

  • פונקציה רציונלית - חקירה מלאה -הבעה באמצעות פרמטרים - תרגיל כיתה

  • פונקציה רציונלית - הזזות ומתיחות - תרגיל כיתה 1

  • פונקציה רציונלית - הזזות ומתיחות - תרגיל כיתה 2

 • 4

  שיעורי בית - שיעור 2

  • נגזרת של מכפלת פונקציות - תרגיל בית 1

  • נגזרת של מכפלת פונקציות - תרגיל בית 2

  • נגזרת של מכפלת פונקציות - תרגיל בית 3

  • נגזרת של מנת פונקציות - תרגיל בית 1

  • נגזרת של מנת פונקציות - תרגיל בית 2

  • נגזרת של מנת פונקציות - תרגיל בית 3

  • משוואת משיק לפונקציה רציונלית בלי פרמטרים - תרגיל בית 1

  • משוואת משיק לפונקציה רציונלית בלי פרמטרים - תרגיל בית 2

  • משוואת משיק לפונקציה רציונלית עם פרמטרים - תרגיל בית 1

  • משוואת משיק לפונקציה רציונלית עם פרמטרים - תרגיל בית 2

  • נקודות קיצון של פונקציה רציונלית - תרגיל בית 1

  • נקודות קיצון של פונקציה רציונלית - תרגיל בית 2

  • נקודות קיצון של פונקציה רציונלית - תרגיל בית 3

  • תחומי עלייה וירידה של פונקציה רציונלית - תרגיל בית

  • פונקציה רציונלית - אסימפטוטות - תרגיל בית 1

  • פונקציה רציונלית - אסימפטוטות - תרגיל בית 2

  • פונקציה רציונלית - אסימפטוטות - תרגיל בית 3

  • פונקציה רציונלית - אסימפטוטות - תרגיל בית 4

  • חקירת פונקציה רציונלית בלי פיתול ובלי פרמטרים - תרגיל בית 1

  • חקירת פונקציה רציונלית בלי פיתול ובלי פרמטרים - תרגיל בית 2

  • חקירת פונקציה רציונלית בלי פיתול ובלי פרמטרים - תרגיל בית 3

  • פונקציה רציונלית - חקירה בתחום סגור - תרגיל בית 1

  • פונקציה רציונלית - חקירה בתחום סגור - תרגיל בית 2

  • פונקציה רציונלית - נקודות פיתול ותחומי קעירות - תרגיל בית

  • פונקציה רציונלית - חקירה כולל פיתול בלי פרמטרים - תרגיל בית

  • פונקציה רציונלית - מציאת פרמטרים - תרגיל בית 1

  • פונקציה רציונלית - מציאת פרמטרים - תרגיל בית 2

  • פונקציה רציונלית - מציאת פרמטרים - תרגיל בית 3

  • פונקציה רציונלית - מציאת פרמטרים - תרגיל בית 4

  • פונקציה רציונלית - מציאת פרמטרים - תרגיל בית 5

  • פונקציה רציונלית - מציאת פרמטרים - תרגיל בית 6

  • פונקציה רציונלית - מציאת פרמטרים - תרגיל בית 7

  • פונקציה רציונלית - מציאת פרמטרים - תרגיל בית 8

  • פונקציה רציונלית - מציאת פרמטרים - תרגיל בית 9

  • פונקציה רציונלית - מציאת פרמטרים - תרגיל בית 10

  • פונקציה רציונלית - חקירה מלאה כולל הכל - תרגיל בית 1

  • פונקציה רציונלית - חקירה מלאה כולל הכל - תרגיל בית 2

  • פונקציה רציונלית - חקירה מלאה -הבעה באמצעות פרמטרים - תרגיל בית

  • פונקציה רציונלית - הזזות ומתיחות - תרגיל בית 1

  • פונקציה רציונלית - הזזות ומתיחות - תרגיל בית 2

  • פונקציה רציונלית - הזזות ומתיחות - תרגיל בית 3

 • 5

  שיעור 3 - חשבון דיפרנציאלי של פונקציית שורש

  • תחום הגדרה של פונקציית שורש

  • נגזרת של פונקציית שורש - מבוא

  • נגזרת של פונקציית שורש - תרגיל כיתה 1

  • נגזרת של פונקציית שורש - תרגיל כיתה 2

  • נגזרת של פונקציית שורש - תרגיל כיתה 3

  • נגזרת של פונקציית שורש - תרגיל כיתה 4

  • משוואת משיק לפונקציית שורש - תרגיל כיתה 1

  • משוואת משיק לפונקציית שורש - תרגיל כיתה 2

  • פונקציית שורש - נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה - מבוא

  • פונקציית שורש - נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה - תרגיל כיתה 1

  • פונקציית שורש - נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה - תרגיל כיתה 2

  • פונקציית שורש - נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה - תרגיל כיתה 3

  • פונקציית שורש - אסימפטוטות -מבוא

  • פונקציית שורש - אסימפטוטות -תרגיל כיתה 1

  • פונקציית שורש - אסימפטוטות -תרגיל כיתה 2

  • פונקציית שורש - אסימפטוטות -תרגיל כיתה 3

  • פונקציית שורש - אסימפטוטות -תרגיל כיתה 4

  • פונקציית שורש - חקירה מלאה בלי פיתול ובלי פרמטרים - תרגיל כיתה 1

  • פונקציית שורש - חקירה מלאה בלי פיתול ובלי פרמטרים - תרגיל כיתה 2

  • פונקציית שורש - נקודות פיתול ותחומי קעירות - תרגיל כיתה

  • פונקציית שורש - חקירה מלאה כולל פיתול בלי פרמטרים - תרגיל כיתה

  • פונקציית שורש - מציאת פרמטרים - תרגיל כיתה 1

  • פונקציית שורש - מציאת פרמטרים - תרגיל כיתה 2

  • פונקציית שורש - מציאת פרמטרים - תרגיל כיתה 3

  • פונקציית שורש - מציאת פרמטרים - תרגיל כיתה 4

  • פונקציית שורש - מציאת פרמטרים - תרגיל כיתה 5

  • פונקציית שורש - מציאת פרמטרים - תרגיל כיתה 6

  • פונקציית שורש - חקירה מלאה - תרגילי הבעה - תרגיל כיתה

 • 6

  שיעורי בית - שיעור 3

  • נגזרת של פונקציית שורש - תרגיל בית 1

  • נגזרת של פונקציית שורש - תרגיל בית 2

  • נגזרת של פונקציית שורש - תרגיל בית 3

  • נגזרת של פונקציית שורש - תרגיל בית 4

  • משוואת משיק לפונקציית שורש - תרגיל בית 1

  • משוואת משיק לפונקציית שורש - תרגיל בית 2

  • משוואת משיק לפונקציית שורש - תרגיל בית 3

  • פונקציית שורש - נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה - תרגיל בית 1

  • פונקציית שורש - נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה - תרגיל בית 2

  • פונקציית שורש - נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה - תרגיל בית 3

  • פונקציית שורש - אסימפטוטות -תרגיל בית 1

  • פונקציית שורש - אסימפטוטות -תרגיל בית 2

  • פונקציית שורש - אסימפטוטות -תרגיל בית 3

  • פונקציית שורש - אסימפטוטות -תרגיל בית 4

  • פונקציית שורש - אסימפטוטות - תרגיל בית 5

  • פונקציית שורש - חקירה מלאה בלי פיתול ובלי פרמטרים - תרגיל בית 1

  • פונקציית שורש - חקירה מלאה בלי פיתול ובלי פרמטרים - תרגיל בית 2

  • פונקציית שורש - חקירה מלאה בלי פיתול ובלי פרמטרים - תרגיל בית 3

  • פונקציית שורש - נקודות פיתול ותחומי קעירות - תרגיל בית

  • פונקציית שורש - חקירה מלאה כולל פיתול בלי פרמטרים - תרגיל בית

  • פונקציית שורש - מציאת פרמטרים - תרגיל בית 1

  • פונקציית שורש - מציאת פרמטרים - תרגיל בית 2

  • פונקציית שורש - מציאת פרמטרים - תרגיל בית 3

  • פונקציית שורש - מציאת פרמטרים - תרגיל בית 4

  • פונקציית שורש - מציאת פרמטרים - תרגיל בית 5

  • פונקציית שורש - מציאת פרמטרים - תרגיל בית 6

  • פונקציית שורש - מציאת פרמטרים - תרגיל בית 7

  • פונקציית שורש - מציאת פרמטרים - תרגיל בית 8

  • פונקציית שורש - מציאת פרמטרים - תרגיל בית 9

  • פונקציית שורש - חקירה מלאה כולל הכל - תרגיל בית 1

  • פונקציית שורש - חקירה מלאה כולל הכל - תרגיל בית 2

  • פונקציית שורש - חקירה מלאה כולל הכל - תרגיל בית 3

  • פונקציית שורש - חקירה מלאה - תרגילי הבעה - תרגיל בית 1

  • פונקציית שורש - חקירה מלאה - תרגילי הבעה - תרגיל בית 2

  • פונקציית שורש - חקירה מלאה - תרגילי הבעה - תרגיל בית 3

 • 7

  שיעור 4 - הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת וזוגיות של פונקציה

  • פונקציה זוגית ואי-זוגית - מבוא

  • פונקציה זוגית ואי-זוגית - תרגיל כיתה 1

  • פונקציה זוגית ואי-זוגית - תרגיל כיתה 2

  • קשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת - מבוא א

  • קשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת - מבוא ב

  • קשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת - תרגיל כיתה 1

  • קשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת - תרגיל כיתה 2

 • 8

  שיעורי בית - שיעור 4

  • קשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת - תרגיל בית 1

  • קשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת - תרגיל בית 2

  • קשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת - תרגיל בית 3

 • 9

  שיעור 5 - בעיות ערך קיצון

  • בעיות קיצון - מספרים - מבוא - ירד במיקוד

  • בעיות קיצון - מספרים - תרגיל כיתה - ירד במיקוד

  • בעיות קיצון בתחום סגור - מבוא - ירד במיקוד

  • בעיות קיצון בתחום סגור - תרגיל כיתה - ירד במיקוד

  • בעיות קיצון גיאומטריות - מבוא

  • בעיות קיצון גיאומטריות - תרגיל כיתה

  • בעיות קיצון כלכליות - מבוא - ירד במיקוד

  • בעיות קיצון כלכליות - תרגיל כיתה- ירד במיקוד

  • בעיות קיצון עם פונציות וגרפים - מבוא

  • בעיות קיצון עם פונציות וגרפים - תרגיל כיתה

  • בעיות קיצון עם בעיות תנועה - ירד במיקוד

 • 10

  שיעורי בית - שיעור 5

  • בעיות קיצון - מספרים - תרגיל בית - ירד במיקוד

  • בעיות קיצון בתחום סגור - תרגיל בית - ירד במיקוד

  • בעיות קיצון גיאומטריות - תרגיל בית - ירד במיקוד

  • בעיות קיצון כלכליות - תרגיל בית- ירד במיקוד

  • בעיות קיצון עם פונציות וגרפים - תרגיל בית

  • בעיות קיצון עם בעיות תנועה - תרגיל בית- ירד במיקוד

  • בעיות קיצון מכל הסוגים - תרגיל בית 1 - ירד במיקוד

  • בעיות קיצון מכל הסוגים - תרגיל בית 2

  • בעיות קיצון מכל הסוגים - תרגיל בית 3 - ירד במיקוד

  • בעיות קיצון מכל הסוגים - תרגיל בית 4 - ירד במיקוד

  • בעיות קיצון מכל הסוגים - תרגיל בית 5 - ירד במיקוד

 • 11

  שיעור 6 - חשבון אינטגרלי של פולינום ופונקציה מורכבת

  • פולינום - האינטגרל הלא מסויים - מבוא

  • פולינום - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל כיתה 1

  • פולינום - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל כיתה 2

  • פולינום - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל כיתה 3

  • פולינום - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל כיתה 4

  • פולינום - האינטגרל הלא מסויים כולל שיטת הזיהוי - מבוא

  • פולינום - האינטגרל הלא מסויים כולל שיטת הזיהוי - תרגיל כיתה 1

  • פולינום - האינטגרל הלא מסויים כולל שיטת הזיהוי - תרגיל כיתה 2

  • פולינום - מציאת פונקציה קדומה לפי נגזרת ונקודה - תרגיל כיתה

  • פולינום - מציאת פונקציה קדומה לפי ערך קיצון ושיפוע - תרגיל כיתה 1

  • פולינום - מציאת פונקציה קדומה לפי נגזרת ונקודה - מבוא

  • פולינום - מציאת פונקציה קדומה לפי ערך קיצון ושיפוע - תרגיל כיתה 2

  • פולינום - מציאת פונקציה קדומה לפי ערך קיצון ושיפוע - תרגיל כיתה 3

  • פולינום - מציאת פונקציה קדומה לפי ערך קיצון ושיפוע - תרגיל כיתה 4

  • פולינום - מציאת פונקציה קדומה בעזרת שיטת הזיהוי - תרגיל כיתה

  • פולינום - האינטגרל המסויים - מבוא

  • פולינום - האינטגרל המסויים - תרגיל כיתה 1

  • פולינום - האינטגרל המסויים - תרגיל כיתה 2

  • פולינום - האינטגרל המסויים - תרגיל כיתה 3

  • פולינום - חישוב שטחים - שטח רגיל - מבוא

  • פולינום - חישוב שטחים - שטח רגיל - תרגיל כיתה 1

  • פולינום - חישוב שטחים - שטח רגיל - תרגיל כיתה 2

  • פולינום - חישוב שטחים - שטח רגיל - תרגיל כיתה 3

  • פולינום - חישוב שטחים - שטח רגיל - תרגיל כיתה 4

  • פולינום - חישוב שטחים - שטח מורכב - מבוא

  • פולינום - חישוב שטחים - שטח מורכב - תרגיל כיתה

  • פולינום - חישוב שטחים - בלי גרף נתון - תרגיל כיתה

  • פולינום - חישוב שטחים עם משיק דרך נקודה על הגרף - תרגיל כיתה

  • פולינום - חישוב שטחים עם משיק בלי גרף נתון - תרגיל כיתה

  • פולינום - חישוב שטחים עם משיק דרך נקודה שמחוץ לגרף - תרגיל כיתה - ירד במיקוד

  • פולינום - חישוב שטחים עם פרמטרים - תרגיל כיתה 1

  • פולינום - חישוב שטחים עם פרמטרים - תרגיל כיתה 2

  • פולינום - חישוב שטחים עם שיטת הזיהוי - תרגיל כיתה

  • פונקציה מורכבת - האינגרל הלא מסויים - מבוא

  • פונקציה מורכבת - האינגרל הלא מסויים - תרגיל כיתה 1

  • פונקציה מורכבת - האינגרל הלא מסויים - תרגיל כיתה 2

  • פונקציה מורכבת - האינגרל הלא מסויים - תרגיל כיתה 3

  • פונקציה מורכבת - מציאת פונקציה קדומה - תרגיל כיתה

  • פונקציה מורכבת - האינגרל המסויים - תרגיל כיתה

  • פונקציה מורכבת - חישוב שטח רגיל - תרגיל כיתה

  • פונקציה מורכבת - חישוב שטח מורכב - תרגיל כיתה

  • פונקציה מורכבת - חיושב שטח עם משיק מנקודה שלא על הגרף - תרגיל כיתה - ירד במיקוד

 • 12

  שיעורי בית - שיעור 6

  • פולינום - מציאת פונקציה קדומה לפי נגזרת ונקודה - תרגיל בית

  • פולינום - מציאת פונקציה קדומה לפי ערך קיצון ושיפוע - תרגיל בית 1

  • פולינום - מציאת פונקציה קדומה לפי ערך קיצון ושיפוע - תרגיל בית 2

  • פולינום - מציאת פונקציה קדומה לפי ערך קיצון ושיפוע - תרגיל בית 3

  • פולינום - מציאת פונקציה קדומה לפי ערך קיצון ושיפוע - תרגיל בית 4

  • פולינום - האינטגרל המסויים - תרגיל בית 1

  • פולינום - האינטגרל המסויים - תרגיל בית 2

  • פולינום - האינטגרל המסויים - תרגיל בית 3

  • פולינום - חישוב שטחים - שטח רגיל - תרגיל בית 1

  • פולינום - חישוב שטחים - שטח רגיל - תרגיל בית 2

  • פולינום - חישוב שטחים - שטח רגיל - תרגיל בית 3

  • פולינום - חישוב שטחים - שטח רגיל - תרגיל בית 4

  • פולינום - חישוב שטחים - שטח מורכב - תרגיל בית

  • פולינום - חישוב שטחים - בלי גרף נתון - תרגיל בית

  • פולינום - חישוב שטחים עם משיק דרך נקודה על הגרף - תרגיל בית

  • פולינום - חישוב שטחים עם משיק בלי גרף נתון - תרגיל בית

  • פולינום - חישוב שטחים עם משיק דרך נקודה שמחוץ לגרף - תרגיל בית - ירד במיקוד

  • פולינום - חישוב שטחים עם פרמטרים - תרגיל בית 1

  • פולינום - חישוב שטחים עם פרמטרים - תרגיל בית 2

 • 13

  שיעור 7 - חשבון אינטגרלי של פונקציה רציונלית

  • רציונלית - האינטגרל הלא מסויים - מבוא

  • רציונלית - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל כיתה 1

  • רציונלית - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל כיתה 2

  • רציונלית - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל כיתה 3

  • רציונלית - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל כיתה 4

  • רציונלית - האינטגרל הלא מסויים עם שיטת הזיהוי - תרגיל כיתה

  • רציונלית - מציאת פונקציה קדומה - תרגיל כיתה

  • רציונלית - מציאת פונקציה קדומה עם שיטת הזיהוי - תרגיל כיתה

  • רציונלית - האינטגרל המסויים - תרגיל כיתה

  • רציונלית - חישוב שטחים - תרגיל כיתה 1

  • רציונלית - חישוב שטחים - תרגיל כיתה 2

  • רציונלית - חישוב שטחים - תרגיל כיתה 3

  • רציונלית - חישוב שטחים עם שיטת הזיהוי - תרגיל כיתה

 • 14

  שיעורי בית - שיעור 7

  • רציונלית - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל בית 1

  • רציונלית - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל בית 2

  • רציונלית - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל בית 3

  • רציונלית - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל בית 4

  • רציונלית - האינטגרל הלא מסויים עם שיטת הזיהוי - תרגיל בית 1

  • רציונלית - האינטגרל הלא מסויים עם שיטת הזיהוי - תרגיל בית 2

  • רציונלית - מציאת פונקציה קדומה - תרגיל בית

  • רציונלית - האינטגרל המסויים - תרגיל בית

  • רציונלית - חישוב שטחים - תרגיל בית 1

  • רציונלית - חישוב שטחים - תרגיל בית 2

  • רציונלית - חישוב שטחים - תרגיל בית 3

  • רציונלית - חישוב שטחים בעזרת שיטת הזיהוי - תרגיל בית - חלק 1

  • רציונלית - חישוב שטחים בעזרת שיטת הזיהוי - תרגיל בית - חלק 2

 • 15

  שיעור 8 - חשבון אינטגרלי של פונקציית שורש

  • שורש - האינטגרל הלא מסויים - מבוא

  • שורש - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל כיתה 1

  • שורש - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל כיתה 2

  • שורש - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל כיתה 3

  • שורש - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל כיתה 4

  • שורש - האינטגרל הלא מסויים עם שיטת הזיהוי - תרגיל כיתה 1

  • שורש - האינטגרל הלא מסויים עם שיטת הזיהוי - תרגיל כיתה 2

  • שורש - מציאת פונקציה קדומה - תרגיל כיתה

  • שורש - מציאת פונקציה קדומה עם שיטת הזיהוי - תרגיל כיתה

  • שורש - האינטגרל המסויים - תרגיל כיתה

  • שורש - האינטגרל המסויים עם שיטת הזיהוי - תרגיל כיתה

  • שורש - חישוב שטחים - תרגיל כיתה 1

  • שורש - חישוב שטחים - תרגיל כיתה 2

  • שורש - חישוב שטחים - תרגיל כיתה 3

  • שורש - חישוב שטחים עם שיטת הזיהוי- תרגיל כיתה

 • 16

  שיעורי בית - שיעור 8

  • שורש - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל בית 1

  • שורש - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל בית 2

  • שורש - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל בית 3

  • שורש - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל בית 4

  • שורש - האינטגרל הלא מסויים עם שיטת הזיהוי - תרגיל בית 1

  • שורש - האינטגרל הלא מסויים עם שיטת הזיהוי - תרגיל בית 2

  • שורש - מציאת פונקציה קדומה - תרגיל בית

  • שורש - מציאת פונקציה קדומה עם שיטת הזיהוי - תרגיל בית

  • שורש - האינטגרל המסויים - תרגיל בית

  • שורש - האינטגרל המסויים עם שיטת הזיהוי - תרגיל בית

  • שורש - חישוב שטחים - תרגיל בית 1

  • שורש - חישוב שטחים - תרגיל בית 2

  • שורש - חישוב שטחים - תרגיל בית 3

  • שורש - חישוב שטחים עם שיטת הזיהוי - תרגיל בית

 • 17

  שיעור 9 - משפטים בגיאומטריה

  • משפטים בגיאומטריה - 1 - זוויות

  • משפטים בגיאומטריה - 2 קטעים מיוחדים במשולש

  • משפטים בגיאומטריה - 3 - סוגי משולשים

  • משפטים בגיאומטריה - 4 - משפטי חפיפה

  • משפטים בגיאומטריה - 5 - משולש שווה שוקיים

  • משפטים בגיאומטריה - 6 - דלתון

  • משפטים בגיאומטריה - 7 - זוויות וצלעות במשולש

  • משפטים בגיאומטריה - 8 - ישרים מקבילים

  • משפטים בגיאומטריה - 9 - סכום זוויות

  • משפטים בגיאומטריה - 10 - אנך אמצעי

  • משפטים בגיאומטריה - 11 - חוצה זווית

  • משפטים בגיאומטריה - 12 - משולש זהב

  • משפטים בגיאומטריה - 13 - משולש ישר זווית

  • משפטים בגיאומטריה - 14 - מקבילית

  • משפטים בגיאומטריה - 15 - מלבן

  • משפטים בגיאומטריה - 16 - מעוין

  • משפטים בגיאומטריה - 17 - ריבוע

  • משפטים בגיאומטריה - 18 - טרפז

  • משפטים בגיאומטריה - 19 - קטע אמצעים במשולש

  • משפטים בגיאומטריה - 20 - קטע אמצעים בטרפז

  • משפטים בגיאומטריה - 21 - מפגש תיכונים במשולש

  • משפטים בגיאומטריה - 22 - מעגל

  • משפטים בגיאומטריה - 23 - שטחים

  • משפטים בגיאומטריה - 24 - משפט פיתגורס

  • משפטים בגיאומטריה - 25 - שטח מעגל והיקפו

  • משפטים בגיאומטריה - 26 - משפט תלס

  • משפטים בגיאומטריה - 27 - משפט חוצה זווית פנימית

  • משפטים בגיאומטריה - 28 - משפט חוצה זווית חיצונית

  • משפטים בגיאומטריה - 29 - דימיון משולשים

  • משפטים בגיאומטריה - 30 - יחס בין צלעות, קטעים מיוחדים ושטחים במשולשים דומים

  • משפטים בגיאומטריה - 31 - פרופורציות במשולש ישר זווית

  • משפטים בגיאומטריה - 32 - פרופורציות במעגל

 • 18

  תרגילי כיתה - שיעור 9

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 1 - חפיפת משולשים

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 2 - חפיפת משולשים עם ישרים מקבילים

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 3 - משולש שווה שוקיים

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 4 - משולש שווה שוקיים

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 5 - משולש שווה שוקיים כולל חפיפת משולשים

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 6 - משולש ישר זווית

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 7 - משולש ישר זווית

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 8 - משולש ישר זווית

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 9 - מקבילית

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 10 - מקבילית

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 11 - מלבן

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 12 - מלבן

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 13 - מעוין

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 14 - מעוין

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 15 - ריבוע

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 16 - ריבוע

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 17 - דלתון

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 18 - דלתון

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 19 - טרפז

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 20 - טרפז

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 21 - קטע אמצעים במשולש

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 22 - קטע אמצעים במשולש

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 23 - קטע אמצעים במשולש

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 24 - קטע אמצעים בטרפז

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 25 - קטע אמצעים בטרפז

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 26 - מפגש תיכונים במשולש

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 27 - מפגש תיכונים במשולש

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 28 - המעגל

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 29 - המעגל

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 30 - המעגל

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 31 - המעגל

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 32 - המעגל

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 33 - המעגל

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 34 - המעגל

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 35 - המעגל

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 36 - משפט פיתגורס

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 37 - משפט תאלס

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 38 - משפט תאלס

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 39 - משפט תאלס

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 40 - משפט תאלס

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 41 - משפט חוצה זווית

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 42 - משפט חוצה זווית

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 43 - דימיון משולשים

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 44 - דימיון משולשים

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 45 - דימיון משולשים

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 46 - דימיון משולשים

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 47 - דימיון משולשים

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 48 - דימיון משולשים

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 49 - דימיון משולשים

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 50 - דימיון משולשים

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 51 - דימיון משולשים

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 52 - דימיון משולשים

  • גיאומטריה - תרגיל כיתה 53 - דימיון משולשים

 • 19

  שיעורי בית - שיעור 9

  • גיאומטריה - תרגיל בית 1

  • גיאומטריה - תרגיל בית 2

  • גיאומטריה - תרגיל בית 3

  • גיאומטריה - תרגיל בית 4

  • גיאומטריה - תרגיל בית 5

  • גיאומטריה - תרגיל בית 6

  • גיאומטריה - תרגיל בית 7

  • גיאומטריה - תרגיל בית 8

  • גיאומטריה - תרגיל בית 9

  • גיאומטריה - תרגיל בית 10

  • גיאומטריה - תרגיל בית 11

  • גיאומטריה - תרגיל בית 12

  • גיאומטריה - תרגיל בית 13

  • גיאומטריה - תרגיל בית 14

  • גיאומטריה - תרגיל בית 15

  • גיאומטריה - תרגילי בית נוספים - תרגיל 1

  • גיאומטריה - תרגילי בית נוספים - תרגיל 2

  • גיאומטריה - תרגילי בית נוספים - תרגיל 3

  • גיאומטריה - תרגילי בית נוספים - תרגיל 4

  • גיאומטריה - תרגילי בית נוספים - תרגיל 5

  • גיאומטריה - תרגילי בית נוספים - תרגיל 6

  • גיאומטריה - תרגילי בית נוספים - תרגיל 7

  • גיאומטריה - תרגילי בית נוספים - תרגיל 8

  • גיאומטריה - תרגילי בית נוספים - תרגיל 9

  • גיאומטריה - תרגילי בית נוספים - תרגיל 10

  • גיאומטריה - תרגילי בית נוספים - תרגיל 11

  • גיאומטריה - תרגילי בית נוספים - תרגיל 12

  • גיאומטריה - תרגילי בית נוספים - תרגיל 13

  • גיאומטריה - תרגילי בית נוספים - תרגיל 14

  • גיאומטריה - תרגילי בית נוספים - תרגיל 15

  • גיאומטריה - תרגילי בית נוספים - תרגיל 16

 • 20

  שיעור 10 - טריגונומטריה במישור בלי זהויות

  • טריגוננומטריה - משולש ישר זווית פתיר

  • טריגונומטריה - מציאת צלעות במשולש ישר זווית פתיר

  • טריגונומטריה - מציאת זוויות במשולש ישר זווית פתיר

  • טריגונומטריה - תרגיל דוגמא עם חוצה זווית במשולש

  • טריגונומטריה - תרגיל דוגמא עם תיכון במשולש

  • טריגונומטריה - בעיות עם יחסים ונעלמים - מבוא 1

  • טריגונומטריה - בעיות עם יחסים ונעלמים - מבוא 2

  • טריגונומטריה - בעיות עם יחסים ונעלמים - מבוא 3

  • טריגונומטריה - חישוב שטח משולש עפ"י שתי צלעות והזווית ביניהן

  • טריגונומטריה - חישוב שטח משולש עפ"י צלע ושלוש זוויות

  • טריגונומטריה - בעיות עם פרמטרים - מבוא 1

  • טריגונומטריה - בעיות עם פרמטרים - מבוא 2

  • טריגונומטריה - משפט הסינוסים - חישוב צלעות

  • טריגונומטריה - משפט הסינוסים - חישוב זוויות - אפשרות אחת

  • טריגונומטריה - משפט הסינוסים - חישוב זוויות - שתי אפשרויות

  • טריגונומטריה - משפט הסינוסים - תרגיל דוגמא עם נעלמים ויחסים

  • טריגונומטריה - משפט הסינוסים - תרגיל דוגמא עם חישוב שטח משולש

  • טריגונומטריה - משפט הסינוסים - תרגיל דוגמא עם פרמטרים

  • טריגונומטריה - משפט הקוסינוסים - מבוא 1

  • טריגונומטריה - משפט הקוסינוסים - מבוא 2

  • טריגונומטריה - משפט הקוסינוסים - תרגיל דוגמא

  • טריגונומטריה - משפט הקוסינוסים - תרגיל דוגמא עם שטח משולש

  • טריגונומטריה - משפט הקוסינוסים - תרגיל דוגמא עם נעלמים ויחסים

  • טריגונומטריה - משפט הקוסינוסים - תרגיל דוגמא עם שני נעלמים

  • טריגונומטריה - משפט הקוסינוסים - תרגיל דוגמא עם פרמטר

  • טריגונומטריה - משפט הקוסינוסים - תרגיל דוגמא עם מרובעים

  • משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים - תרגיל כיתה 1

  • משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים - תרגיל כיתה 2

  • טריגונומטריה עם מעגל - מעגל חוסם משולש

  • טריגונומטריה עם מעגל - בעיות עם תכונות של זוויות ומיתרים - דוגמא 1

  • טריגונומטריה עם מעגל - בעיות עם תכונות של זוויות ומיתרים - דוגמא 2

  • טריגונומטריה עם מעגל - מעגל חסום במשולש - מבוא

  • טריגונומטריה עם מעגל - מעגל חסום במשולש - דוגמא

  • טריגונומטריה עם מעגל - מצולע משוכלל - מבוא 1

  • טריגונומטריה עם מעגל - מצולע משוכלל - מבוא 2

  • טריגונומטריה עם מעגל - מצולע משוכלל - מבוא 3

  • טריגונומטריה עם מעגל - מצולע משוכלל - דוגמא

  • טריגונומטריה עם מעגל - תרגיל כיתה 1

  • טריגונומטריה עם מעגל - תרגיל כיתה 2

 • 21

  שיעורי בית - שיעור 10

  • משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים - תרגיל בית 1

  • משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים - תרגיל בית 2

  • משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים - תרגיל בית 3

  • משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים - תרגיל בית 4

  • טריגונומטריה עם מעגל - תרגיל בית 1

  • טריגונומטריה עם מעגל - תרגיל בית 2

  • טריגונומטריה עם מעגל - תרגיל בית 3

  • טריגונומטריה עם מעגל - תרגיל בית 4

 • 22

  שיעור 11 - זהויות טריגונומטריות

  • זהויות בסיסיות ומעגל היחידה - מבוא

  • הוכחת זהויות פשוטות - דוגמא 1

  • הוכחת זהויות פשוטות - דוגמא 2

  • הוכחת זהויות פשוטות - דוגמא 3

  • הוכחת זהויות פשוטות - תרגיל כיתה 1

  • הוכחת זהויות פשוטות - תרגיל כיתה 2

  • הוכחת זהויות פשוטות - תרגיל כיתה 3

  • הוכחת זהויות עם מעגל היחידה - תרגיל כיתה 1

  • הוכחת זהויות עם מעגל היחידה - תרגיל כיתה 2

  • תרגילי חישוב עם זהויות בסיסיות - מבוא

  • תרגילי חישוב עם זהויות בסיסיות - דוגמא

  • תרגילי חישוב עם זהויות בסיסיות - תרגיל כיתה

  • זוויות מיוחדות - מבוא

  • זהויות של סכום והפרש זוויות - מבוא

  • סכום והפרש זוויות - דוגמא לתרגיל חישוב

  • סכום והפרש זוויות - תרגיל חישוב - כיתה

  • סכום והפרש זוויות - תרגיל הוכחה - כיתה

  • זהויות של זווית כפולה - מבוא

  • זהויות של זווית כפולה - דוגמא לתרגיל חישוב

  • זהויות של זווית כפולה - תרגיל חישוב - כיתה

  • זהויות של זווית כפולה - תרגיל הוכחה - כיתה

 • 23

  שיעור בית - שיעור 11

  • הוכחת זהויות פשוטות - תרגיל בית 1

  • הוכחת זהויות פשוטות - תרגיל בית 2

  • הוכחת זהויות עם מעגל היחידה - תרגיל בית 1

  • הוכחת זהויות עם מעגל היחידה - תרגיל בית 2

  • תרגילי חישוב עם זהויות בסיסיות - תרגיל בית

  • סכום והפרש זוויות - תרגיל חישוב - בית

  • סכום והפרש זוויות - תרגיל הוכחה - בית

  • זהויות של זווית כפולה - תרגיל חישוב - בית

  • זהויות של זווית כפולה - תרגיל הוכחה - בית

 • 24

  שיעור 12 - משוואות טריגונומטריות

  • משוואות טריגונומטריות עם סינוס - מבוא

  • משוואות טריגונומטריות עם קוסינוס - מבוא

  • משוואות טריגונומטריות עם טנגנס - מבוא

  • משוואה טריגונומטרית עם סינוס וקוסינוס - תרגיל כיתה

  • משוואות טריגונומטריות ממעלה ראשונה - מבוא

  • משוואות טריגונומטריות ממעלה ראשונה - תרגיל כיתה

  • משוואות טריגונומטריות ממעלה שנייה - מבוא

  • משוואות טריגונומטריות ממעלה שנייה - תרגיל כיתה 1

  • משוואות טריגונמטריות שבהן מחלקים בקוסינוס - מבוא

  • משוואות טריגונמטריות שבהן מחלקים בקוסינוס - תרגיל כיתה

  • משוואות טריגונמטריות עם סכום והפרש זוויות - מבוא

  • משוואות טריגונמטריות עם סכום והפרש זוויות - תרגיל כיתה

  • משוואות טריגונמטריות עם זווית כפולה - מבוא

  • משוואות טריגונמטריות עם זווית כפולה - תרגיל כיתה 1

  • משוואות טריגונמטריות עם זווית כפולה - תרגיל כיתה 2

  • משוואות טריגונמטריות עם זווית כפולה - תרגיל כיתה 3

  • משוואות טריגונמטריות עם סכום והפרש פונקציות - מבוא - ירד במיקוד

  • משוואות טריגונמטריות עם סכום והפרש פונקציות - תרגיל כיתה 1 - ירד במיקוד

  • משוואות טריגונמטריות עם סכום והפרש פונקציות - תרגיל כיתה 2 - ירד במיקוד

  • משוואות טריגונמטריות עם סכום והפרש פונקציות - תרגיל כיתה 3 - ירד במיקוד

  • פתרון משוואות בתחום סגור

 • 25

  שיעורי בית - שיעור 12

  • משוואה טריגונומטרית עם סינוס וקוסינוס - תרגיל בית

  • משוואות טריגונומטריות ממעלה ראשונה - תרגיל בית

  • משוואות טריגונומטריות ממעלה שנייה - תרגיל בית 1

  • משוואות טריגונומטריות ממעלה שנייה - תרגיל בית 2

  • משוואות טריגונמטריות שבהן מחלקים בקוסינוס - תרגיל בית

  • משוואות טריגונמטריות עם סכום והפרש זוויות - תרגיל בית

  • משוואות טריגונמטריות עם זווית כפולה - תרגיל בית 1

  • משוואות טריגונמטריות עם זווית כפולה - תרגיל בית 2

  • משוואות טריגונמטריות עם סכום והפרש פונקציות - תרגיל בית 1 - ירד במיקוד

  • משוואות טריגונמטריות עם סכום והפרש פונקציות - תרגיל בית 2 - ירד במיקוד

 • 26

  שיעור 13 - טריגונומטריה במישור כולל שימוש בזהויות

  • טריגונומטריה במישור עם זהויות בלי מעגל - תרגיל כיתה 1

  • טריגונומטריה במישור עם זהויות בלי מעגל - תרגיל כיתה 2

  • טריגונומטריה במישור עם זהויות עם מעגל - תרגיל כיתה 1

  • טריגונומטריה במישור עם זהויות עם מעגל - תרגיל כיתה 2

 • 27

  שיעורי בית - שיעור 13

  • טריגונומטריה במישור עם זהויות בלי מעגל - תרגיל בית 1

  • טריגונומטריה במישור עם זהויות בלי מעגל - תרגיל בית 2

  • טריגונומטריה במישור עם זהויות בלי מעגל - תרגיל בית 3

  • טריגונומטריה במישור עם זהויות בלי מעגל - תרגיל בית 4

  • טריגונומטריה במישור עם זהויות עם מעגל - תרגיל בית 1

  • טריגונומטריה במישור עם זהויות עם מעגל - תרגיל בית 2

  • טריגונומטריה במישור עם זהויות עם מעגל - תרגיל בית 3

  • טריגונומטריה במישור עם זהויות עם מעגל - תרגיל בית 4

 • 28

  שיעור 14 - חשבון דיפרנציאלי של פונקציה טריגונומטרית

  • פונקציה טריגונומטרית - מה זה רדיאן

  • תיאור גרפי של פונקציה טריגונומטרית

  • פתרון משוואות טריגונומטריות ברדיאנים - מבוא

  • פתרון משוואות טריגונומטריות ברדיאנים - תרגיל כיתה 1

  • פתרון משוואות טריגונומטריות ברדיאנים - תרגיל כיתה 2

  • פונקציה טריגונומטרית - נגזרת של סינוס

  • פונקציה טריגונומטרית - נגזרת של קוסינוס

  • פונקציה טריגונומטרית - נגזרת של טנגנס

  • פונקציה טריגונומטרית - נקודות קיצון - תרגיל כיתה 1

  • פונקציה טריגונומטרית - נקודות קיצון - תרגיל כיתה 2

  • פונקציה טריגונומטרית - נקודות קיצון - תרגיל כיתה 3

  • פונקציה טריגונומטרית - חקירה מלאה בלי פיתול ובלי פרמטרים - תרגיל כיתה 1

  • פונקציה טריגונומטרית - חקירה מלאה בלי פיתול ובלי פרמטרים - תרגיל כיתה 2

  • פונקציה טריגונומטרית - חקירה מלאה בלי פיתול ובלי פרמטרים - תרגיל כיתה 3

  • פונקציה טריגונומטרית - חקירה מלאה בלי פיתול עם פרמטרים - תרגיל כיתה

  • פונקציה טריגונומטרית - חקירה מלאה - הבעה באמצעות פרמטרים - תרגיל כיתה

  • פונקציה טריגונומטרית - נקודות פיתול ותחומי קעירות - תרגיל כיתה 1

  • פונקציה טריגונומטרית - נקודות פיתול ותחומי קעירות - תרגיל כיתה 2

  • פונקציה טריגונומטרית - חקירה מלאה כולל פיתול - תרגיל כיתה

 • 29

  שיעורי בית - שיעור 14

  • פתרון משוואות טריגונומטריות ברדיאנים - תרגיל בית 1

  • פתרון משוואות טריגונומטריות ברדיאנים - תרגיל בית 2

  • פתרון משוואות טריגונומטריות ברדיאנים - תרגיל בית 3

  • פונקציה טריגונומטרית - נקודות קיצון - תרגיל בית 1

  • פונקציה טריגונומטרית - נקודות קיצון - תרגיל בית 2

  • פונקציה טריגונומטרית - נקודות קיצון - תרגיל בית 3

  • פונקציה טריגונומטרית - נקודות קיצון - תרגיל בית 4

  • פונקציה טריגונומטרית - חקירה מלאה בלי פיתול ובלי פרמטרים - תרגיל בית 1

  • פונקציה טריגונומטרית - חקירה מלאה בלי פיתול ובלי פרמטרים - תרגיל בית 2

  • פונקציה טריגונומטרית - חקירה מלאה בלי פיתול ובלי פרמטרים - תרגיל בית 3

  • פונקציה טריגונומטרית - חקירה מלאה בלי פיתול עם פרמטרים - תרגיל בית 1

  • פונקציה טריגונומטרית - חקירה מלאה בלי פיתול עם פרמטרים - תרגיל בית 2

  • פונקציה טריגונומטרית - חקירה מלאה - הבעה באמצעות פרמטרים - תרגיל בית

  • פונקציה טריגונומטרית - נקודות פיתול ותחומי קעירות - תרגיל בית 1

  • פונקציה טריגונומטרית - נקודות פיתול ותחומי קעירות - תרגיל בית 2

  • פונקציה טריגונומטרית - חקירה מלאה כולל פיתול - תרגיל בית

 • 30

  שיעור 15 - חשבון אינטגרלי של פונקציה טריגונומטרית - ירד במיקוד

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל הלא מסויים - מבוא

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל כיתה 1

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל כיתה 2

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל כיתה 3

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל הלא מסויים - תרגיל כיתה 4

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל הלא מסויים - חזרה על זהויות

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל הלא מסויים כולל זהויות - תרגיל כיתה 1

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל הלא מסויים כולל זהויות - תרגיל כיתה 2

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל הלא מסויים כולל זהויות - תרגיל כיתה 3

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל הלא מסויים כולל זהויות - תרגיל כיתה 4

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל הלא מסויים כולל שיטת הזיהוי - תרגיל כיתה 1

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל הלא מסויים כולל שיטת הזיהוי - תרגיל כיתה 2

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל הלא מסויים כולל שיטת הזיהוי - תרגיל כיתה 3

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל הלא מסויים כולל שיטת הזיהוי עם טנגנס - תרגיל כיתה 1

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל הלא מסויים כולל שיטת הזיהוי עם טנגנס - תרגיל כיתה 2

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל הלא מסויים כולל שיטת הזיהוי - תרגילים מיוחדים

  • פונקציה טריגונומטרית - מציאת פונקציה קדומה - תרגיל כיתה

  • פונקציה טריגונומטרית - מציאת פונקציה קדומה כולל שיטת הזיהוי - תרגיל כיתה

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל המסויים - תרגיל כיתה 1

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל המסויים - תרגיל כיתה 2

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל המסויים - תרגיל כיתה 3

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל המסויים עם שיטת הזיהוי - תרגיל כיתה 1

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל המסויים עם שיטת הזיהוי - תרגיל כיתה 2

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל המסויים עם שיטת הזיהוי - תרגיל כיתה 3

  • פונקציה טריגונומטרית - חישוב שטחים בלי פרמטרים - תרגיל כיתה 1

  • פונקציה טריגונומטרית - חישוב שטחים בלי פרמטרים - תרגיל כיתה 2

  • פונקציה טריגונומטרית - חישוב שטחים עם פרמטרים - תרגיל כיתה 1

  • פונקציה טריגונומטרית - חישוב שטחים עם פרמטרים - תרגיל כיתה 2

  • פונקציה טריגונומטרית - חישוב שטחים עם משיק - תרגיל כיתה

  • פונקציה טריגונומטרית - חישוב שטחים עם שיטת הזיהוי - תרגיל כיתה

 • 31

  שיעורי בית - שיעור 15 - ירד במיקוד

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל הלא מסויים כולל שיטת הזיהוי - תרגיל בית 1

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל הלא מסויים כולל שיטת הזיהוי - תרגיל בית 2

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל הלא מסויים כולל שיטת הזיהוי - תרגיל בית 3

  • פונקציה טריגונומטרית - האינטגרל הלא מסויים כולל שיטת הזיהוי עם טנגנס - תרגיל בית

  • פונקציה טריגונומטרית - מציאת פונקציה קדומה - תרגיל בית

  • פונקציה טריגונומטרית - מציאת פונקציה קדומה כולל שיטת הזיהוי - תרגיל בית 1 - חלק א

  • פונקציה טריגונומטרית - מציאת פונקציה קדומה כולל שיטת הזיהוי - תרגיל בית 1 - חלק ב

  • פונקציה טריגונומטרית - מציאת פונקציה קדומה כולל שיטת הזיהוי - תרגיל בית 2 - חלק א

  • פונקציה טריגונומטרית - מציאת פונקציה קדומה כולל שיטת הזיהוי - תרגיל בית 2 - חלק ב

  • פונקציה טריגונומטרית - חישוב שטחים בלי פרמטרים - תרגיל בית 1

  • פונקציה טריגונומטרית - חישוב שטחים בלי פרמטרים - תרגיל בית 2

  • פונקציה טריגונומטרית - חישוב שטחים עם פרמטרים - תרגיל בית 1

  • פונקציה טריגונומטרית - חישוב שטחים עם פרמטרים - תרגיל בית 2

  • פונקציה טריגונומטרית - חישוב שטחים עם משיק - תרגיל בית 1

  • פונקציה טריגונומטרית - חישוב שטחים עם משיק - תרגיל בית 2

  • פונקציה טריגונומטרית - חישוב שטחים עם שיטת הזיהוי - תרגיל בית 1

  • פונקציה טריגונומטרית - חישוב שטחים עם שיטת הזיהוי - תרגיל בית 2

 • 32

  שיעור 16 - חשבון אינטגרלי - נפח גוף סיבוב - ירד במיקוד

  • נפח גוף סיבוב - מבוא

  • נפח גוף סיבוב - תרגיל כיתה 1

  • נפח גוף סיבוב - תרגיל כיתה 2

  • נפח גוף סיבוב - תרגיל כיתה 3

  • נפח גוף סיבוב של שטח בין שתי פונקציות - מבוא

  • נפח גוף סיבוב של שטח בין שתי פונקציות - תרגיל כיתה

  • נפח גוף סיבוב של שטח מורכב - תרגיל כיתה

  • נפח גוף סיבוב בלי גרף נתון - תרגיל כיתה

  • נפח גוף סיבוב של שטח חיובי ושלילי

  • נפח גוף סיבוב עם פונקציה טריגונומטרית - תרגיל כיתה

  • נפח גוף סיבוב עם פרמטרים - תרגיל כיתה 1

  • נפח גוף סיבוב עם פרמטרים - תרגיל כיתה 2

  • נפח גוף סיבוב עם משוואת משיק - תרגיל כיתה

 • 33

  שיעורי בית - שיעור 16 - ירד במיקוד

  • נפח גוף סיבוב של שטח מורכב - תרגיל בית

  • נפח גוף סיבוב בלי גרף נתון - תרגיל בית

  • נפח גוף סיבוב עם פונקציה טריגונומטרית - תרגיל בית

  • נפח גוף סיבוב עם פרמטרים - תרגיל בית 1

  • נפח גוף סיבוב עם פרמטרים - תרגיל בית 2

  • נפח גוף סיבוב עם משוואת משיק - תרגיל בית

 • 34

  שיעור 17 - בעיות קיצון עם אינטגרלים

  • בעיות קיצון עם אינטגרל מסויים - תרגיל כיתה 1

  • בעיות קיצון עם אינטגרל מסויים - תרגיל כיתה 2

  • בעיות קיצון עם אינטגרלים - שטחים - תרגיל כיתה 1

  • בעיות קיצון עם אינטגרלים - שטחים - תרגיל כיתה 2

  • בעיות קיצון עם אינטגרלים - נפחים - תרגיל כיתה

 • 35

  שיעורי בית - שיעור 17

  • בעיות קיצון עם אינטגרל מסויים - תרגיל בית 1

  • בעיות קיצון עם אינטגרל מסויים - תרגיל בית 2

  • בעיות קיצון עם אינטגרלים - שטחים - תרגיל בית 1

  • בעיות קיצון עם אינטגרלים - שטחים - תרגיל בית 2

  • בעיות קיצון עם אינטגרלים - נפחים - תרגיל בית

 • 36

  שיעור 18 - סדרה חשבונית

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - מבוא

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - תרגיל כיתה 1

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - תרגיל כיתה 2

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - תרגיל כיתה 3

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - הגדרה לפי מקום וכלל נסיגה - תרגיל כיתה 1

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - הגדרה לפי מקום וכלל נסיגה - תרגיל כיתה 2

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - תכונת הסדרה החשבונית - מבוא

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - תכונת הסדרה החשבונית - תרגיל כיתה

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - בעיות מציאותיות - תרגיל כיתה

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - התחלקות של מספרים טבעיים - תרגיל כיתה 1

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - התחלקות של מספרים טבעיים - תרגיל כיתה 2

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - איברים סמוכים - תרגיל כיתה 1

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - איברים סמוכים - תרגיל כיתה 2

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - איברים חיוביים ושליליים - תרגיל כיתה

  • סדרה חשבונית - סכום - מבוא

  • סדרה חשבונית - סכום - תרגיל כיתה 1

  • סדרה חשבונית - סכום - תרגיל כיתה 2

  • סדרה חשבונית - סכום - תרגיל כיתה 3

  • סדרה חשבונית - סכום - תרגיל כיתה 4

  • סדרה חשבונית - סכום - מציאת נוסחת הסכום - תרגיל כיתה 1

  • סדרה חשבונית - סכום - מציאת נוסחת הסכום - תרגיל כיתה 2

  • סדרה חשבונית - סכום - התחלקות מספרים טבעיים - תרגיל כיתה 1

  • סדרה חשבונית - סכום - התחלקות מספרים טבעיים - תרגיל כיתה 2

  • סדרה חשבונית - סכום - סכום איברים אחרונים - תרגיל כיתה 1

  • סדרה חשבונית - סכום - סכום איברים אחרונים - תרגיל כיתה 2

  • סדרה חשבונית - סכום - סכום איברים אחרונים - תרגיל כיתה 3

  • סדרה חשבונית - סכום - סכום איברים אחרונים - תרגיל כיתה 4

  • סדרה חשבונית - סכום - איברים במקומות זוגיים ואי זוגיים - מבוא

  • סדרה חשבונית - סכום - איברים במקומות זוגיים ואי זוגיים - תרגיל כיתה 1

  • סדרה חשבונית - סכום - איברים במקומות זוגיים ואי זוגיים - תרגיל כיתה 2

  • סדרה חשבונית - סכום - איברים במקומות זוגיים ואי זוגיים - תרגיל כיתה 3

  • סדרה חשבונית - סכום - איברים במקומות זוגיים ואי זוגיים - תרגיל כיתה 4

  • סדרה חשבונית - סכום - בעיות מציאותיות - תרגיל כיתה 1

  • סדרה חשבונית - סכום - בעיות מציאותיות - תרגיל כיתה 2

  • סדרה חשבונית - סכום - בעיות מציאותיות - תרגיל כיתה 3

  • סדרה חשבונית - סכום - בעיות מציאותיות - תרגיל כיתה 4

 • 37

  שיעורי בית - שיעור 18

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - תרגיל בית 1

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - תרגיל בית 2

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - הגדרה לפי מקום וכלל נסיגה - תרגיל בית 1

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - הגדרה לפי מקום וכלל נסיגה - תרגיל בית 2

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - תכונת הסדרה החשבונית - תרגיל בית

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - בעיות מציאותיות - תרגיל בית

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - התחלקות של מספרים טבעיים - תרגיל בית

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - איברים סמוכים - תרגיל בית 1

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - איברים סמוכים - תרגיל בית 2

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - איברים חיוביים ושליליים - תרגיל בית

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - תרגילים נוספים - תרגיל בית 1

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - תרגילים נוספים - תרגיל בית 2

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - תרגילים נוספים - תרגיל בית 3

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - תרגילים נוספים - תרגיל בית 4

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - תרגילים נוספים - תרגיל בית 5

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - תרגילים נוספים - תרגיל בית 6

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - תרגילים נוספים - תרגיל בית 7

  • סדרה חשבונית - איבר כללי - תרגילים נוספים - תרגיל בית 8

  • סדרה חשבונית - סכום - תרגיל בית 1

  • סדרה חשבונית - סכום - תרגיל בית 2

  • סדרה חשבונית - סכום - תרגיל בית 3

  • סדרה חשבונית - סכום - תרגיל בית 4

  • סדרה חשבונית - סכום - מציאת נוסחת הסכום - תרגיל בית 1

  • סדרה חשבונית - סכום - מציאת נוסחת הסכום - תרגיל בית 2

  • סדרה חשבונית - סכום - התחלקות מספרים טבעיים - תרגיל בית 1

  • סדרה חשבונית - סכום - התחלקות מספרים טבעיים - תרגיל בית 2

  • סדרה חשבונית - סכום - סכום איברים אחרונים - תרגיל בית 1

  • סדרה חשבונית - סכום - סכום איברים אחרונים - תרגיל בית 2

  • סדרה חשבונית - סכום - סכום איברים אחרונים - תרגיל בית 3

  • סדרה חשבונית - סכום - סכום איברים אחרונים - תרגיל בית 4

  • סדרה חשבונית - סכום - איברים במקומות זוגיים ואי זוגיים - תרגיל בית 1

  • סדרה חשבונית - סכום - איברים במקומות זוגיים ואי זוגיים - תרגיל בית 2

  • סדרה חשבונית - סכום - איברים במקומות זוגיים ואי זוגיים - תרגיל בית 3

  • סדרה חשבונית - סכום - איברים במקומות זוגיים ואי זוגיים - תרגיל בית 4

  • סדרה חשבונית - סכום - בעיות מציאותיות - תרגיל בית 1

  • סדרה חשבונית - סכום - בעיות מציאותיות - תרגיל בית 2

  • סדרה חשבונית - סכום - בעיות מציאותיות - תרגיל בית 3

  • סדרה חשבונית - סכום - בעיות מציאותיות - תרגיל בית 4

  • סדרה חשבונית - סכום - תרגילים נוספים - תרגיל בית 1

  • סדרה חשבונית - סכום - תרגילים נוספים - תרגיל בית 2

  • סדרה חשבונית - סכום - תרגילים נוספים - תרגיל בית 3

  • סדרה חשבונית - סכום - תרגילים נוספים - תרגיל בית 4

 • 38

  שיעור 19 - סדרה הנדסית

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - מבוא

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - תרגיל כיתה 1

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - תרגיל כיתה 2

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - תרגיל כיתה 3

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - תרגיל כיתה 4

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - תרגיל כיתה 5

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - הגדרה לפי מקום ולפי כלל נסיגה - תרגיל כיתה 1

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - הגדרה לפי מקום ולפי כלל נסיגה - תרגיל כיתה 2

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - תכונת הסדרה ההנדסית - מבוא

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - תכונת הסדרה ההנדסית - תרגיל כיתה 1

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - תכונת הסדרה ההנדסית - תרגיל כיתה 2

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - בעיות מציאותיות - תרגיל כיתה

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - מציאת מספר האיברים בעזרת לן - מבוא

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - מציאת מספר האיברים בעזרת לן - תרגיל כיתה 1

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - מציאת מספר האיברים בעזרת לן - תרגיל כיתה 2

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - מציאת מספר האיברים בעזרת לן - תרגיל כיתה 3

  • סדרה הנדסית - סכום - מבוא

  • סדרה הנדסית - סכום - תרגילים בסיסיים - תרגיל כיתה 1

  • סדרה הנדסית - סכום - תרגילים בסיסיים - תרגיל כיתה 2

  • סדרה הנדסית - סכום - תרגילים בסיסיים - תרגיל כיתה 3

  • סדרה הנדסית - סכום - תרגילים בסיסיים - תרגיל כיתה 4

  • סדרה הנדסית - סכום - מציאת נוסחת הסכום - תרגיל כיתה

  • סדרה הנדסית - סכום - מציאת מספר האיברים בסדרה לפי הסכום - הסבר

  • סדרה הנדסית - סכום - בעיות מציאותיות - תרגיל כיתה 1

  • סדרה הנדסית - סכום - בעיות מציאותיות - תרגיל כיתה 2

  • סדרה הנדסית - סכום - סכום איברים אחרונים - תרגיל כיתה 1

  • סדרה הנדסית - סכום - סכום איברים אחרונים - תרגיל כיתה 2

  • סדרה הנדסית - סכום - סכום איברים אחרונים - תרגיל כיתה 3

  • סדרה הנדסית - סכום - סכום איברים במקומות זוגיים ואי זוגיים - מבוא

  • סדרה הנדסית - סכום - סכום איברים במקומות זוגיים ואי זוגיים - תרגיל כיתה 1

  • סדרה הנדסית - סכום - סכום איברים במקומות זוגיים ואי זוגיים - תרגיל כיתה 2

  • סדרה הנדסית - סכום - סכום איברים במקומות זוגיים ואי זוגיים - תרגיל כיתה 3

  • סדרה הנדסית - סכום - שינויי סימן של איברים במקומות זוגיים ואי זוגיים - מבוא

  • סדרה הנדסית - סכום - שינויי סימן של איברים במקומות זוגיים ואי זוגיים - תרגיל כיתה 1

  • סדרה הנדסית - סכום - שינויי סימן של איברים במקומות זוגיים ואי זוגיים - תרגיל כיתה 2

  • סדרה הנדסית - סכום - סכום ריבועי האיברים - מבוא

  • סדרה הנדסית - סכום - סכום ריבועי האיברים - תרגיל כיתה 1

  • סדרה הנדסית - סכום - סכום ריבועי האיברים - תרגיל כיתה 2

 • 39

  שיעורי בית - שיעור 19

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - תרגיל בית 1

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - תרגיל בית 2

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - תרגיל בית 3

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - תרגיל בית 4

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - תרגיל בית 5

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - הגדרה לפי מקום ולפי כלל נסיגה - תרגיל בית 1

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - הגדרה לפי מקום ולפי כלל נסיגה - תרגיל בית 2

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - תכונת הסדרה ההנדסית - תרגיל בית 1

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - תכונת הסדרה ההנדסית - תרגיל בית 2

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - בעיות מציאותיות - תרגיל בית

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - מציאת מספר האיברים בעזרת לן - תרגיל בית 1

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - מציאת מספר האיברים בעזרת לן - תרגיל בית 2

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - מציאת מספר האיברים בעזרת לן - תרגיל בית 3

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - תרגילים נוספים - תרגיל בית 1

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - תרגילים נוספים - תרגיל בית 2

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - תרגילים נוספים - תרגיל בית 3

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - תרגילים נוספים - תרגיל בית 4

  • סדרה הנדסית - איבר כללי - תרגילים נוספים - תרגיל בית 5

  • סדרה הנדסית - סכום - תרגילים בסיסיים - תרגיל בית 1

  • סדרה הנדסית - סכום - תרגילים בסיסיים - תרגיל בית 2

  • סדרה הנדסית - סכום - תרגילים בסיסיים - תרגיל בית 3

  • סדרה הנדסית - סכום - תרגילים בסיסיים - תרגיל בית 4

  • סדרה הנדסית - סכום - מציאת נוסחת הסכום - תרגיל בית

  • סדרה הנדסית - סכום - בעיות מציאותיות - תרגיל בית 1

  • סדרה הנדסית - סכום - בעיות מציאותיות - תרגיל בית 2

  • סדרה הנדסית - סכום - סכום איברים אחרונים - תרגיל בית 1

  • סדרה הנדסית - סכום - סכום איברים אחרונים - תרגיל בית 2

  • סדרה הנדסית - סכום - סכום איברים אחרונים - תרגיל בית 3

  • סדרה הנדסית - סכום - סכום איברים במקומות זוגיים ואי זוגיים - תרגיל בית 1

  • סדרה הנדסית - סכום - סכום איברים במקומות זוגיים ואי זוגיים - תרגיל בית 2

  • סדרה הנדסית - סכום - סכום איברים במקומות זוגיים ואי זוגיים - תרגיל בית 3

  • סדרה הנדסית - סכום - שינויי סימן של איברים במקומות זוגיים ואי זוגיים - תרגיל בית 1

  • סדרה הנדסית - סכום - שינויי סימן של איברים במקומות זוגיים ואי זוגיים - תרגיל בית 2

  • סדרה הנדסית - סכום - סכום ריבועי האיברים - תרגיל בית 1

  • סדרה הנדסית - סכום - סכום ריבועי האיברים - תרגיל בית 2

  • סדרה הנדסית - סכום - תרגילים נוספים - תרגיל בית 1

  • סדרה הנדסית - סכום - תרגילים נוספים - תרגיל בית 2

  • סדרה הנדסית - סכום - תרגילים נוספים - תרגיל בית 3

  • סדרה הנדסית - סכום - תרגילים נוספים - תרגיל בית 4

  • סדרה הנדסית - סכום - תרגילים נוספים - תרגיל בית 5

 • 40

  שיעור 20 - סדרה הנדסית אינסופית

  • סדרה הנדסית אינסופית - מבוא

  • סדרה הנדסית אינסופית - תרגיל כיתה 1

  • סדרה הנדסית אינסופית - תרגיל כיתה 2

  • סדרה הנדסית אינסופית - תרגיל כיתה 3

  • סדרות המתקבלות מסדרה הנדסית אינסופית - תרגיל כיתה 1

  • סדרות המתקבלות מסדרה הנדסית אינסופית - תרגיל כיתה 2

  • סדרות המתקבלות מסדרה הנדסית אינסופית - תרגיל כיתה 3

  • סדרה הנדסית אינסופית - בעיות בהנדסת המישור - תרגיל כיתה 1

  • סדרה הנדסית אינסופית - בעיות בהנדסת המישור - תרגיל כיתה 2

  • סדרה הנדסית אינסופית - בעיות בהנדסת המישור - תרגיל כיתה 3

 • 41

  שיעורי בית - שיעור 20

  • סדרה הנדסית אינסופית - תרגיל בית 1

  • סדרה הנדסית אינסופית - תרגיל בית 2

  • סדרה הנדסית אינסופית - תרגיל בית 3

  • סדרה הנדסית אינסופית - תרגיל בית 4

  • סדרות המתקבלות מסדרה הנדסית אינסופית - תרגיל בית 1

  • סדרות המתקבלות מסדרה הנדסית אינסופית - תרגיל בית 2

  • סדרות המתקבלות מסדרה הנדסית אינסופית - תרגיל בית 3

  • סדרות המתקבלות מסדרה הנדסית אינסופית - תרגיל בית 4

  • סדרה הנדסית אינסופית - תרגילים נוספים - תרגיל בית 1

  • סדרה הנדסית אינסופית - תרגילים נוספים - תרגיל בית 2

  • סדרה הנדסית אינסופית - תרגילים נוספים - תרגיל בית 3

  • סדרה הנדסית אינסופית - תרגילים נוספים - תרגיל בית 4

  • סדרה הנדסית אינסופית - תרגילים נוספים - תרגיל בית 5

  • סדרה הנדסית אינסופית - תרגילים נוספים - תרגיל בית 6

  • סדרה הנדסית אינסופית - תרגילים נוספים - תרגיל בית 7

  • סדרה הנדסית אינסופית - תרגילים נוספים - תרגיל בית 8

  • סדרה הנדסית אינסופית - תרגילים נוספים - תרגיל בית 9

  • סדרה הנדסית אינסופית - תרגילים נוספים - תרגיל בית 10

  • סדרה הנדסית אינסופית - בעיה מציאותית

  • סדרה הנדסית אינסופית - בעיות בהנדסת המישור - תרגיל בית 1

  • סדרה הנדסית אינסופית - בעיות בהנדסת המישור - תרגיל בית 2

  • סדרה הנדסית אינסופית - בעיות בהנדסת המישור - תרגיל בית 3

 • 42

  שיעור 21 - בעיות תנועה

  • בעיות תנועה - מבוא

  • בעיות תנועה - תרגילים רגילים - תרגיל כיתה 1

  • בעיות תנועה - תרגילים רגילים - תרגיל כיתה 2

  • בעיות תנועה - תרגילים רגילים - תרגיל כיתה 3

  • בעיות תנועה - תרגילים רגילים - תרגיל כיתה 4

  • בעיות תנועה - תרגילים רגילים - תרגיל כיתה 5

  • בעיות תנועה - תרגילים רגילים - תרגיל כיתה 6

  • בעיות תנועה עם משפט פיתגורס - תרגיל כיתה 1

  • בעיות תנועה עם משפט פיתגורס - תרגיל כיתה 2

  • בעיות תנועה עם שייט על נהר - מבוא

  • בעיות תנועה עם שייט על נהר - תרגיל כיתה 1

  • בעיות תנועה עם שייט על נהר - תרגיל כיתה 2

  • בעיות תנועה עם שייט על נהר - תרגיל כיתה 3

  • בעיות תנועה עם אי שיוויונות ממעלה ראשונה - תרגיל כיתה

  • בעיות תנועה עם אי שיוויונות ממעלה שנייה - תרגיל כיתה

  • בעיות תנועה עם פרמטר ממעלה ראשונה - תרגיל כיתה

  • בעיות תנועה עם פרמטר ממעלה שנייה - תרגיל כיתה

 • 43

  שיעורי בית - שיעור 21

  • בעיות תנועה - תרגילים רגילים - תרגיל בית 1

  • בעיות תנועה - תרגילים רגילים - תרגיל בית 2

  • בעיות תנועה - תרגילים רגילים - תרגיל בית 3

  • בעיות תנועה - תרגילים רגילים - תרגיל בית 4

  • בעיות תנועה - תרגילים רגילים - תרגיל בית 5

  • בעיות תנועה - תרגילים רגילים - תרגיל בית 6

  • בעיות תנועה - תרגילים רגילים - תרגיל בית 7

  • בעיות תנועה עם משפט פיתגורס - תרגיל בית 1

  • בעיות תנועה עם משפט פיתגורס - תרגיל בית 2

  • בעיות תנועה עם שייט על נהר - תרגיל בית 1

  • בעיות תנועה עם שייט על נהר - תרגיל בית 2

  • בעיות תנועה עם אי שיוויונות ממעלה ראשונה - תרגיל בית

  • בעיות תנועה עם אי שיוויונות ממעלה שנייה - תרגיל בית

  • בעיות תנועה עם פרמטר ממעלה ראשונה - תרגיל בית

  • בעיות תנועה עם פרמטר ממעלה שנייה - תרגיל בית

 • 44

  שיעור 22 - הסתברות

  • הנוסחה הבסיסית של ההסתברות

  • הסתברות עם טבלה דו מימדית - מבוא

  • הסתברות עם טבלה דו מימדית - תרגיל כיתה 1

  • הסתברות עם טבלה דו מימדית - תרגיל כיתה 2

  • הסתברות עם דיאגרמת עץ - מבוא

  • הסתברות עם דיאגרמת עץ - תרגיל כיתה 1

  • הסתברות עם דיאגרמת עץ - תרגיל כיתה 2

  • הסתברות עם דיאגרמת עץ עם פרמטר - תרגיל כיתה 1

  • הסתברות עם דיאגרמת עץ עם פרמטר - תרגיל כיתה 2

  • הסתברות עם נוסחת ברנולי - מבוא

  • הסתברות עם נוסחת ברנולי - תרגיל כיתה 1

  • הסתברות עם נוסחת ברנולי - תרגיל כיתה 2

  • הסתברות עם נוסחת ברנולי עם פרמטר - תרגיל כיתה

  • הסתברות מותנית עם טבלה דו מימדית - מבוא

  • הסתברות מותנית עם טבלה דו מימדית - תרגיל כיתה 1

  • הסתברות מותנית עם טבלה דו מימדית - תרגיל כיתה 2

  • הסתברות מותנית עם טבלה דו מימדית - תרגיל כיתה 3

  • הסתברות מותנית עם טבלה עם 3 עמודות - תרגיל כיתה

  • הסתברות מותנית עם דיאגרמת עץ - תרגיל כיתה

  • הסתברות מותנית עם נוסחת ברנולי - תרגיל כיתה

 • 45

  שיעורי בית - שיעור 22

  • הסתברות עם טבלה דו מימדית - תרגיל בית 1

  • הסתברות עם טבלה דו מימדית - תרגיל בית 2

  • הסתברות עם טבלה דו מימדית - תרגיל בית 3

  • הסתברות עם דיאגרמת עץ - תרגיל בית 1

  • הסתברות עם דיאגרמת עץ - תרגיל בית 2

  • הסתברות עם דיאגרמת עץ - תרגיל בית 3

  • הסתברות עם דיאגרמת עץ עם פרמטר - תרגיל בית 1

  • הסתברות עם דיאגרמת עץ עם פרמטר - תרגיל בית 2

  • הסתברות עם נוסחת ברנולי - תרגיל בית 1

  • הסתברות עם נוסחת ברנולי - תרגיל בית 2

  • הסתברות עם נוסחת ברנולי עם פרמטר - תרגיל בית

  • הסתברות מותנית עם טבלה דו מימדית - תרגיל בית 1

  • הסתברות מותנית עם טבלה דו מימדית - תרגיל בית 2

  • הסתברות מותנית עם טבלה דו מימדית - תרגיל בית 3

  • הסתברות מותנית עם טבלה עם 3 עמודות - תרגיל בית

  • הסתברות מותנית עם דיאגרמת עץ - תרגיל בית

  • הסתברות מותנית עם נוסחת ברנולי - תרגיל בית

  • תרגילי חזרה מבחינות בגרות - בגרות קיץ 2015 מועד ב - תרגיל 3

  • תרגילי חזרה מבחינות בגרות - בגרות קיץ 2015 מועד א - תרגיל 3

  • תרגילי חזרה מבחינות בגרות - בגרות חורף 2015 - תרגיל 3

  • תרגילי חזרה בהסתברות מבחינות בגרות - בגרות קיץ 2014 מועד ג - תרגיל 3

  • תרגילי חזרה בהסתברות מבחינות בגרות - בגרות קיץ 2014 מועד ב - תרגיל 3

  • תרגילי חזרה בהסתברות מבחינות בגרות - בגרות קיץ 2014 מועד א - תרגיל 3