• 1

  טבלה דו ממדית+הסתברות מותנית

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11

  • תרגיל 1 - טבלה עם 3 עמודות

  • תרגיל 2 - טבלה עם 3 עמודות

 • 2

  דיאגרמת עץ + הסתברות מותנית

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 3

  נוסחת ברנולי + הסתברות מותנית

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 4

  תרגילים מבחינות בגרות

  • בגרות קיץ 2015 - מועד ב - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2015 - מועד א - תרגיל 3

  • בגרות חורף 2015 - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2014 - מועד ג - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2014 - מועד ב - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2014 - מועד א- תרגיל 3

  • בגרות חורף 2014 - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2013 - מועד ב - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2013 - מועד א - תרגיל 3

  • בגרות חורף 2013- תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2012 - מועד ב - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2012 - מועד א - תרגיל 3

  • בגרות חורף 2012 - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2011 - מועד ב - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2011 - מועד א - תרגיל 3

  • בגרות חורף 2011 - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2010 - מועד ב - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2010 - מועד א - תרגיל 3

  • בגרות חורף 2010 - תרגיל 3

  • בגרות קיץ 2009 מועד ב - תרגיל 3