• 1

  מבוא + תרגילים בסיסיים

  • נפח גוף סיבוב - מבוא

  • נפח גוף סיבוב - תרגיל 1

  • נפח גוף סיבוב - תרגיל 2

  • נפח גוף סיבוב - תרגיל 3

 • 2

  סיבוב של שטח בין שתי פונקציות

  • סיבוב של שטח בין שתי פונקציות - מבוא

  • סיבוב של שטח בין שתי פונקציות - תרגיל

 • 3

  סיבוב שטחים מורכבים

  • סיבוב שטחים מורכבים - תרגיל 1

  • סיבוב שטחים מורכבים - תרגיל 2

 • 4

  נפח גוף סיבוב - תרגילים בלי גרף נתון

  • נפח גוף סיבוב בלי גרף - תרגיל 1

  • נפח גוף סיבוב בלי גרף - תרגיל 2

 • 5

  "סיבוב שטח "חיובי" + "שלילי

  • "סיבוב שטח "חיובי" + "שלילי

 • 6

  נפח גוף סיבוב עם פונקציה טריגונומטרית

  • פונקציה טריגונומטרית - תרגיל 1

  • פונקציה טריגונומטרית - תרגיל 2

  • פונקציה טריגונומטרית - תרגיל 3

 • 7

  נפח גוף סיבוב עם פרמטרים

  • תרגילים עם פרמטרים - תרגיל 1

  • תרגילים עם פרמטרים - תרגיל 2

  • תרגילים עם פרמטרים - תרגיל 3

  • תרגילים עם פרמטרים - תרגיל 4

 • 8

  נפח גוף סיבוב עם משיק

  • תרגילים עם משיק - תרגיל 1

  • תרגילים עם משיק - תרגיל 2

  • תרגילים עם משיק - תרגיל 3