• 1

  נגזרת של פונקציית פולינום

  • מבוא

  • תרגיל 1

 • 2

  נגזרת של פונקציה מורכבת

  • מבוא

  • תרגיל 1

 • 3

  נגזרת של מכפלת פונקציות

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 4

  משוואת משיק

  • מבוא

  • תרגילים בלי פמטרים - תרגיל 1

  • תרגילים בלי פרמטרים - תרגיל 2

  • תרגילים בלי פרמטרים - תרגיל 3

  • תרגילים בלי פרמטרים - תרגיל 4

  • תרגילים בלי פרמטרים - תרגיל 5

  • תרגילים בלי פרמטרים - תרגיל 6

  • תרגילים בלי פרמטרים - תרגיל 7

  • תרגילים עם פרמטרים - תרגיל 1

  • תרגילים עם פרמטרים - תרגיל 2

  • תרגילים עם פרמטרים - תרגיל 3

  • תרגילים עם פרמטרים - תרגיל 4

  • תרגילים עם פרמטרים - תרגיל 5

 • 5

  משוואת משיק דרך נקודה שאינה על גרף הפונקציה

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 6

  משוואת נורמל לגרף הפונקציה

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 7

  נקודות קיצון

  • מבוא - חלק א

  • מבוא - חלק ב

  • מבוא - חלק ג

  • מבוא - חלק ד

  • מבוא - חלק ה

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

 • 8

  תחומי עלייה וירידה

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 9

  חקירה מלאה בלי פיתול

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

 • 10

  חקירה בתחום סגור

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

 • 11

  נקודות פיתול ותחומי קעירות

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 12

  חקירה מלאה כולל פיתול

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 13

  פונקציה זוגית ואי זוגית

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2