• 1

  תרגילים מבחינות בגרות בחקירת פונצקיות ללא תבנית אלגברית מפורשת

  • בגרות קיץ 2009 מועד א - שאלה 7 סעיפים א,ב,ג (כולל אינטגרל)

  • בגרות קיץ 2012 מועד א - שאלה 7

  • בגרות קיץ 2012 מועד ב - שאלה 9 סעיפים א-ב

  • בגרות חורף 2014 - שאלה 9

  • בגרות קיץ 2014 מועד א - שאלה 8 סעיף א

  • בגרות קיץ 2015 מועד ב - שאלה 8

  • בגרות קיץ 2018 מועד ב - שאלה 6 (כולל אינטגרל)

  • בגרות קיץ 2021 מועד א - תרגיל 6