• 1

  מבואות + תרגילי דוגמה - האיבר הכללי

  • מבוא כללי

  • תרגיל דוגמה מספר 1

  • תרגיל דוגמה מספר 2

  • תרגיל דוגמה מספר 3

  • בעיות מציאותיות - תרגיל דוגמה

  • איברים חיוביים ושליליים - תרגיל דוגמה מספר 1

  • איברים חיוביים ושליליים - תרגיל דוגמה מספר 2

  • התחלקות במספרים טבעיים - תרגיל דוגמה מספר 1

  • התחלקות במספרים טבעיים - תרגיל דוגמה מספר 2

  • התחלקות במספרים טבעיים - תרגיל דוגמה מספר 3

  • תכונת הסדרה החשבונית - תרגיל דוגמה מספר 1

  • תכונת הסדרה החשבונית - תרגיל דוגמה מספר 2

  • הגדרת סדרה בעזרת הנוסחה לאיבר כללי - מבוא

  • הגדרת סדרה בעזרת כלל נסיגה - מבוא

  • הגדרת סדרה בעזרת הנוסחה לאיבר כללי וכלל נסיגה - תרגיל דוגמה מספר 1

  • הגדרת סדרה בעזרת הנוסחה לאיבר כללי וכלל נסיגה - תרגיל דוגמה מספר 2

  • איברים סמוכים בסדרה חשבונית - תרגיל דוגמה מספר 1

  • איברים סמוכים בסדרה חשבונית - תרגיל דוגמה מספר 2

  • איברים סמוכים בסדרה חשבונית - תרגיל דוגמה מספר 3

 • 2

  האיבר הכללי - תרגול

  • תרגיל מספר 1

  • תרגיל מספר 2

  • תרגיל מספר 3

  • תרגיל מספר 4

  • תרגיל מספר 5

  • תרגיל מספר 6

  • תרגיל מספר 7

  • תרגיל מספר 8

  • תרגיל מספר 9

  • תרגיל מספר 10

  • תרגיל מספר 11

  • תרגיל מספר 12

  • תרגיל מספר 13

  • תרגיל מספר 14

  • תרגיל מספר 15

  • תרגיל מספר 16

  • תרגיל מספר 17

  • תרגיל מספר 18

  • תרגיל מספר 19

  • תרגיל מספר 20

  • תרגיל מספר 21

  • תרגיל מספר 22

  • תרגיל מספר 23

 • 3

  מבואות + תרגילי דוגמה - סכום סדרה

  • סכום סדרה - מבוא כללי

  • תרגיל דוגמה מספר 1

  • תרגיל דוגמה מספר 2

  • תרגיל דוגמה מספר 3

  • בעיות מציאותיות - תרגיל דוגמה

  • התחלקות במספרים טבעיים - תרגיל דוגמה

  • בעיות הכוללות מציאת נוסחה של סכום סדרה - תרגיל דוגמה

  • סכום איברים אחרונים - תרגיל דוגמה

  • מקומות זוגיים ואי זוגיים - תרגיל דוגמה מספר 1

  • מקומות זוגיים ואי זוגיים - תרגיל דוגמה מספר 2

  • מקומות זוגיים ואי זוגיים - תרגיל דוגמה מספר 3

  • תרגיל דוגמה מספר 1 - n סדרות שבהן מספר האיברים שונה מ

  • תרגיל דוגמה מספר 2 - n סדרות שבהן מספר האיברים שונה מ

  • בעיות עם שתי סדרות - תרגיל דוגמה

 • 4

  סכום סדרה - תרגול

  • תרגיל מספר 1

  • תרגיל מספר 2

  • תרגיל מספר 3

  • תרגיל מספר 4

  • תרגיל מספר 5

  • תרגיל מספר 6

  • תרגיל מספר 7

  • תרגיל מספר 8

  • תרגיל מספר 9

  • תרגיל מספר 10

  • תרגיל מספר 11

  • תרגיל מספר 12

  • תרגיל מספר 13

  • תרגיל מספר 14

  • תרגיל מספר 15

  • תרגיל מספר 16

  • תרגיל מספר 17

  • תרגיל מספר 18

  • תרגיל מספר 19

  • תרגיל מספר 20

  • תרגיל מספר 21

  • תרגיל מספר 22

  • תרגיל מספר 23

 • 5

  תרגילים מבחינות הבגרות

  • תרגיל מבגרות חורף 2016

  • תרגיל מבגרות קיץ 2016 מועד ב

  • תרגיל מבגרות חורף 2017

  • תרגיל מבגרות קיץ 2017 מועד א

  • תרגיל מבגרות קיץ 2018 מועד א

  • תרגיל מבגרות קיץ 2019 מועד א

  • תרגיל מבגרות קיץ 2020 מועד א

  • תרגיל מבגרות קיץ 2020 מועד ב