• 1

  הנוסחה הבסיסית של ההסתברות

  • מבוא

 • 2

  טבלה דו ממדית

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

 • 3

  דיאגרמת עץ

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11

  • תרגיל 12

  • תרגיל 1 - עם פרמטרים

  • תרגיל 2 - עם פרמטרים

  • תרגיל 3 - עם פרמטרים

  • תרגיל 4 - עם פרמטרים

  • תרגיל 5 - עם פרמטרים

  • תרגיל 6 - עם פרמטרים

  • תרגיל 7 - עם פרמטרים

 • 4

  נוסחת ברנולי

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 1 - עם פרמטרים

  • תרגיל 2 - עם פרמטרים