• 1

  טבלה דו ממדית+הסתברות מותנית

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11

  • תרגיל 1 - טבלה עם 3 עמודות

  • תרגיל 2 - טבלה עם 3 עמודות

 • 2

  דיאגרמת עץ + הסתברות מותנית

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 3

  נוסחת ברנולי + הסתברות מותנית

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 4

  תרגילים מבחינות בגרות

  • קיץ 2015 מועד ב - תרגיל 3

  • קיץ 2015 מועד א - תרגיל 3

  • חורף 2015 - תרגיל 3

  • קיץ 2014 מועד ג - תרגיל 3

  • קיץ 2014 מועד ב - תרגיל 3

  • קיץ 2014 מועד א - תרגיל 3

  • חורף 2014 - תרגיל 3

  • קיץ 2013 מועד ב - תרגיל 3

  • קיץ 2013 מועד א - תרגיל 3

  • חורף 2013 - תרגיל 3

  • קיץ 2012 מועד ב - תרגיל 3

  • קיץ 2012 מועד א - תרגיל 3