• 1

  משוואת המעגל

  • מבוא

 • 2

  נקודות חיתוך בין קו ישר למעגל

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11

 • 3

  קוטר במעגל

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

 • 4

  חישובי שטחים במעגל

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

 • 5

  מעגל עם פרמטרים

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

 • 6

  מעגל החוסם משולש ישר זווית

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 7

  מעגל החוסם ריבוע או מלבן

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

 • 8

  מעגל החוסם משולש כללי

  • מבוא

  • תרגיל 1

 • 9

  מעגל החוסם משולש שווה שוקיים

  • מבוא

  • תרגיל 1

 • 10

  הזזה של מעגל

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 11

  מעגל שמשוואתו אינה מסודרת

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 12

  בעיות עם שני מעגלים

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 13

  המשיק למעגל

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

 • 14

  מעגל המשיק לצירים או לישר המקביל לצירים

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11

 • 15

  איך להוכיח שמעגל משיק לקו ישר

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

 • 16

  האורך של משיק למעגל

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2