• 1

  בעיות עם מספרים

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • בעיות מספרים עם תחום סגור - מבוא

  • בעיות מספרים עם תחום סגור - תרגיל 1

  • בעיות מספרים עם תחום סגור - תרגיל 2

 • 2

  בעיות עם צורות גאומטריות

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

 • 3

  בעיות כלכליות

  • תרגיל 1

 • 4

  בעיות עם גרפים ופונקציות

  • מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9