• 1

  בעיות קניה ומכירה ללא אחוזים - מבואות +תרגילים

  • מבוא

  • תרגיל מספר 1

  • תרגיל מספר 2

  • תרגיל מספר 3

  • תרגיל מספר 4

  • תרגיל מספר 5

 • 2

  בעיות קניה ומכירה עם אחוזים - מבואות +תרגילים

  • מבוא מספר 1

  • מבוא מספר 2

  • תרגיל מספר 1

  • תרגיל מספר 2

  • תרגיל מספר 3

  • תרגיל מספר 4

  • תרגיל מספר 5

  • תרגיל מספר 6

  • תרגיל מספר 7

  • תרגיל מספר 8

  • תרגיל מספר 9