• 1

  בעיות קניה ללא אחוזים - מבואות + תרגילים

  • מבוא מספר 1

  • מבוא מספר 2

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

 • 2

  בעיות קניה עם אחוזים - מבואות + תרגילים

  • מבוא מספר 1

  • מבוא מספר 2

  • מבוא מספר 3

  • תרגיל מספר 1

  • תרגיל מספר 2

  • תרגיל מספר 3

  • תרגיל מספר 4

  • תרגיל מספר 5