• 1

  פונקציה מורכבת עם מעריך טבעי

  • כללי גזירה - מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

  • תרגיל 4

  • תרגיל 5

  • תרגיל 6

  • תרגיל 7

  • תרגיל 8

  • תרגיל 9

  • תרגיל 10

  • תרגיל 11

  • תרגיל 12

 • 2

  פונקציה מספר 1 - חקירה מלאה של פונקציה מורכבת

  • סעיפים א+ב

  • סעיף ג

  • סעיף ד

 • 3

  פונקציה מספר 2 - חקירה מלאה של פונקציה מורכבת

  • סעיפים א+ב

  • סעיף ג

  • סעיף ד

 • 4

  הנגזרת של מכפלת שתי פונקציות

  • כללי גזירה - מבוא

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 5

  פונקציית מכפלה - תרגילים עם משיקים, נקודות קיצון ועוד

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 6

  חקירה מלאה של פונקציית מכפלה

  • סעיפים א+ב

  • סעיף ג

  • סעיף ד