• 1

  אלגברה - יחס

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 2

  אלגברה - פרופורציה

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 3

  אלגברה - פונקציה קווית

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 4

  אלגברה - גרפים של שתי פונקציות קוויות

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 5

  אלגברה - משוואות

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 6

  אלגברה - שאלות מילוליות

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 7

  גיאומטריה - משולשים חופפים

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3

 • 8

  גיאומטריה - משפט פיתגורס

  • תרגיל 1

  • תרגיל 2

  • תרגיל 3