• 1

  תחום הגדרה

  • מבוא

  • תרגיל מספר 1

  • תרגיל מספר 2

  • תרגיל מספר 3

  • תרגיל מספר 4

 • 2

  y=1/x

  • כללי גזירה

  • משיק - תרגיל מספר 1

  • משיק - תרגיל מספר 2

  • משיק - תרגיל מספר 3

  • משיק - תרגיל מספר 4

  • משיק - תרגיל מספר 5

  • משיק - תרגיל מספר 6

  • משיק - תרגיל מספר 7

  • משיק - תרגיל מספר 8

  • משיק - תרגיל מספר 9

  • משיק - תרגיל מספר 10

  • משיק - תרגיל מספר 11

 • 3

  y=f/x

  • כללי גזירה

  • משיק - תרגיל מספר 1

  • משיק - תרגיל מספר 2

  • משיק - תרגיל מספר 3

  • משיק - תרגיל מספר 4

 • 4

  y=1/f

  • כללי גזירה

  • משיק - תרגיל מספר 1

  • משיק - תרגיל מספר 2

  • משיק - תרגיל מספר 3

  • משיק - תרגיל מספר 4

  • משיק - תרגיל מספר 5

 • 5

  y=1/(x^n)

  • כללי גזירה

  • משיק - תרגיל מספר 1

  • משיק - תרגיל מספר 2

  • משיק - תרגיל מספר 3

  • משיק - תרגיל מספר 4

 • 6

  y=f/g

  • כללי גזירה

  • משיק - תרגיל מספר 1

  • משיק - תרגיל מספר 2

  • משיק - תרגיל מספר 3

  • משיק - תרגיל מספר 4

  • משיק - תרגיל מספר 5

  • משיק - תרגיל מספר 6

  • משיק - תרגיל מספר 7

  • משיק - תרגיל מספר 8

  • משיק - תרגיל מספר 9

 • 7

  משיק עם פרמטרים

  • תרגיל מספר 1

  • תרגיל מספר 2

  • תרגיל מספר 3

  • תרגיל מספר 4

  • תרגיל מספר 5

  • תרגיל מספר 6

  • תרגיל מספר 7

  • תרגיל מספר 8

  • תרגיל מספר 9

  • תרגיל מספר 10

  • תרגיל מספר 11

  • תרגיל מספר 12

  • תרגיל מספר 13

 • 8

  נקודות קיצון - שיטת הטבלה

  • מבוא

  • תרגיל מספר 1

  • תרגיל מספר 2

  • תרגיל מספר 3

  • תרגיל מספר 4

  • תרגיל מספר 5

  • תרגיל מספר 6

  • תרגיל מספר 7

  • תרגיל מספר 8

  • תרגיל מספר 9

 • 9

  נקודות קיצון - שיטת הנגזרת השנייה

  • מבוא

  • תרגיל מספר 1

 • 10

  נקודות קיצון עם פרמטרים

  • תרגיל מספר 1

  • תרגיל מספר 2

  • תרגיל מספר 3

  • תרגיל מספר 4

  • תרגיל מספר 5

  • תרגיל מספר 6

  • תרגיל מספר 7

 • 11

  תחומי עליה וירידה

  • מבוא

  • תרגיל מספר 1

  • תרגיל מספר 2

  • תרגיל מספר 3

  • תרגיל מספר 4

  • תרגיל מספר 5

  • תרגיל מספר 6

  • תרגיל מספר 7

  • תרגיל מספר 8

  • תרגיל מספר 9

  • תרגיל מספר 10

  • תרגיל מספר 11

  • תרגיל מספר 12

  • תרגיל מספר 13

 • 12

  אסימפטוטות אנכיות

  • מבוא

  • תרגיל מספר 1

  • תרגיל מספר 2

  • תרגיל מספר 3

  • איך לשרטט גרף של פונקציה עם אסימפטוטה אנכית - מבוא א

  • איך לשרטט גרף של פונקציה עם אסימפטוטה אנכית - מבוא ב

  • חקירה מלאה של פונקציה עם שרטוט נתון - תרגיל מספר 1

  • חקירה מלאה של פונקציה עם שרטוט נתון - תרגיל מספר 2

 • 13

  חקירות מלאות עם אסימפטוטה אנכית

  • פונקציה מספר 1 - סעיף א

  • פונקציה מספר 1 - סעיפים ב+ג

  • פונקציה מספר 1 - סעיף ד

  • פונקציה מספר 1 - סעיף ה

  • פונקציה מספר 1 - סעיף ו

  • פונקציה מספר 2 - סעיף א

  • פונקציה מספר 2 - סעיפים ב+ג

  • פונקציה מספר 2 - סעיף ד

  • פונקציה מספר 2 - סעיף ה

  • פונקציה מספר 2 - סעיף ו

  • פונקציה מספר 3 - סעיף א

  • פונקציה מספר 3 - סעיפים ב+ג

  • פונקציה מספר 3 - סעיף ד

  • פונקציה מספר 3 - סעיף ה

  • פונקציה מספר 3 - סעיף ו

  • פונקציה מספר 4 - סעיף א

  • פונקציה מספר 4 - סעיפים ב+ג

  • פונקציה מספר 4 - סעיף ד

  • פונקציה מספר 4 - סעיף ה

  • פונקציה מספר 4 - סעיף ו

  • פונקציה מספר 5 - סעיף א

  • פונקציה מספר 5 - סעיפים ב+ג

  • פונקציה מספר 5 - סעיף ד

  • פונקציה מספר 5 - סעיף ה

  • פונקציה מספר 5 - סעיף ו

  • פונקציה מספר 6 - סעיף א

  • פונקציה מספר 6 - סעיפים ב+ג

  • פונקציה מספר 6 - סעיף ד

  • פונקציה מספר 6 - סעיף ה

  • פונקציה מספר 6 - סעיף ו

  • פונקציה מספר 7 - סעיף א

  • פונקציה מספר 7 - סעיפים ב+ג

  • פונקציה מספר 7 - סעיף ד

  • פונקציה מספר 7 - סעיף ה

  • פונקציה מספר 7 - סעיף ו

 • 14

  אסימפטוטה אנכית - תרגילים עם פרמטרים

  • תרגיל מספר 1

  • תרגיל מספר 2

  • תרגיל מספר 3

  • תרגיל מספר 4

 • 15

  חקירה מלאה עם פרמטרים

  • פונקציה מספר 1 - סעיפים א+ב

  • פונקציה מספר 1 - סעיפים ג+ד

  • פונקציה מספר 1 - סעיף ה

  • פונקציה מספר 1 - סעיפים ו+ז

  • פונקציה מספר 1 - סעיף ח

  • פונקציה מספר 2 - סעיף א

  • פונקציה מספר 2 - סעיפים ב+ג+ד

  • פונקציה מספר 2 - סעיף ה

  • פונקציה מספר 2 - סעיף ו

  • פונקציה מספר 2 - סעיף ז

  • פונקציה מספר 3 - סעיפים א+ב

  • פונקציה מספר 3 - סעיפים ג+ד

  • פונקציה מספר 3 - סעיף ה

  • פונקציה מספר 3 - סעיף ו

  • פונקציה מספר 3 - סעיף ז

  • פונקציה מספר 4 - סעיף א

  • פונקציה מספר 4 - סעיפים ב+ג

  • פונקציה מספר 4 - סעיף ד

  • פונקציה מספר 4 - סעיף ה

  • פונקציה מספר 4 - סעיף ו

 • 16

  y=a/(x^n)+b אסימפטוטה אופקית לפונקציה

  • מבוא

  • תרגיל מספר 1

  • תרגיל מספר 2

  • תרגיל מספר 3

  • תרגיל מספר 4

  • תרגיל מספר 5

  • תרגיל מספר 6

  • איך לשרטט פונקציה עם אסימפטוטה אופקית - מבוא א

  • איך לשרטט פונקציה עם אסימפטוטה אופקית - מבוא ב

  • חקירה מלאה - פונקציה מספר 1 - סעיפים א+ב

  • חקירה מלאה - פונקציה מספר 1 - סעיף ג

  • חקירה מלאה - פונקציה מספר 1 - סעיפים ד+ה

  • חקירה מלאה - פונקציה מספר 1 - סעיף ו

  • פרמטרים - תרגיל מספר 1

  • פרמטרים - תרגיל מספר 2

  • פרמטרים - תרגיל מספר 3

 • 17

  y=a/f אסימפטוטה אופקית לפונקציה

  • מבוא

  • חקירה מלאה - פונקציה מספר 1 - סעיף א

  • חקירה מלאה - פונקציה מספר 1 - סעיפים ב+ג

  • חקירה מלאה - פונקציה מספר 1 - סעיף ד

  • חקירה מלאה - פונקציה מספר 1 - סעיף ה

  • חקירה מלאה - פונקציה מספר 1 - סעיף ו

  • חקירה מלאה - פונקציה מספר 2 - סעיף א

  • חקירה מלאה - פונקציה מספר 2 - סעיפים ב+ג

  • חקירה מלאה - פונקציה מספר 2 - סעיף ד

  • חקירה מלאה - פונקציה מספר 2 - סעיף ה

  • חקירה מלאה - פונקציה מספר 2 - סעיף ו